2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Situația actuală în domeniul indicațiilor geografice, discutată în cadrul unei întâlniri la nivel înalt

07.02.2018

Situația actuală în domeniul indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO)  și a specialităților tradiționale garantate (STG) din Republica Moldova, provocările cu care se confruntă utilizatorii sistemului dar și posibilele soluții care ar contribui la dezvoltarea acestui sistem au fost discutate în cadrul unei întâlniri la nivel înalt, desfășurate pe 6 februarie.

Evenimentul a fost organizat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Proiectul de asistenţă tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

La întâlnire au participat conducătorii autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități în domeniul indicațiilor geografice, Consilierii Europeni de Nivel Înalt din cadrul autorităților publice, precum și experți din statele membre ale Uniunii Europene.

Desfășurarea întrevederii a fost determinată de existența unor deficiențe în sistemul de protecție și promovare a produselor cu indicații geografice, denumiri de origine și a specialităților tradiționale garantate, în special, lipsa unor organisme sau instituții de verificare a conformității produselor agroalimentare cu indicații geografice. În absența unor astfel de organisme de certificare, Republica Moldova nu poate produce, comercializa și exporta produse cu IG, DO și STG, care au potențial pentru dezvoltarea economiei naționale.

Astfel, scopul întâlnirii la nivel înalt a constat în identificarea soluțiilor optime pentru asigurarea viabilității sistemului de protecție și promovare a produselor cu indicații geografice pe întreg lanțul valoric.   

Ședința a fost prezidată de către Lilia Bolocan, Director General AGEPI, care a menționat că Agenția a depus și va depune în continuare eforturi susținute pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem puternic de protecție și promovare a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate.

De asemenea, Directorul General AGEPI a făcut o scurtă prezentare a situației curente în domeniul indicațiilor geografice în Republica Moldova, în special cu referire la problematica abordată în cadrul întrunirii.

În continuare, expertul din cadrul proiectului, Dariusz Goszczynski, a vorbit despre politicile și practicile de dezvoltare a sistemului de indicații geografice în baza experienței poloneze dar și a altor state membre ale UE și a oferit recomandări privind modalitățile de implementare a acestora în Republica Moldova.

Ulterior, participanții la întâlnire au realizat un schimb de opinii cu privire la posibilele soluţii pentru depăşirea impedimentelor din calea constituirii unui sistem eficient de producere şi promovare a produselor autohtone cu indicaţii geografice.