2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminarii de informare a agenților economici în domeniul proprietății intelectuale

24.06.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat pe 20 și 23 iunie două seminarii de informare în domeniul proprietății intelectuale cu genericul „Rolul mărcilor pentru promovarea imaginii companiei și a vânzărilor”, la sediul Incubatoarelor de afaceri din orașele Nisporeni și Ștefan Vodă.

În cadrul seminariilor, specialiștii AGEPI au familiarizat agenții economici cu condițiile de înregistrare a mărcilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală pe cale națională și internațională, precum și despre rolul mărcilor în promovarea și dezvoltarea afacerilor. Un accent aparte s-a pus pe riscurile cu care se pot confrunta întreprinderile în cazul neînregistrării mărcilor, desenelor şi modelelor industriale și a altor obiecte de proprietate intelectuală și căile de asigurare a respectării drepturilor asupra acestor obiecte. De asemenea, s-a vorbit și despre importanța obiectelor de proprietate intelectuală, în special a indicațiilor geografice, pentru dezvoltarea  regională și crearea noilor locuri de muncă în teritoriu.

Seminariile sunt organizate cu suportul proiectului “Valoarea Proprietății Intelectuale pentru ÎMM - VIP4SME”, la care AGEPI este partener asociat. Proiectul VIP4SME este finanțat prin programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT2020, și are drept scop dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri în domeniul proprietății intelectuale acordate IMM-urilor.

În cadrul proiectului vor mai fi organizate alte activități de promovare a domeniului proprietății intelectuale în rândul ÎMM-urilor, cum ar fi seminare, mese rotunde, ateliere, pentru rezidenții Incubatoarelor de afaceri.