2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar regional privind asigurarea respectării drepturilor

20.11.2015

În perioada 11-13 noiembrie 2015, la Budapesta, a avut loc Seminarul regional privind asigurarea respectării drepturilor, organizat de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne  (OHIM) în cooperare cu Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală.

La seminar au participat reprezentanți ai statelor membre UE implicați în procesul de asigurare a respectării drepturilor atît la frontieră cît și pe piețele interne. De asemenea, la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai unor state care încă nu au aderat la  Uniunea Europeană și anume: Turcia, Serbia și Republica Moldova. Țara noastră a fost reprezentată de dna Natalia Mogol, șef-adjunct Direcția mărci și design industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală precum și de dl Iurie Roșca, colaborator al Centrului de combatere a crimelor informatice din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii.

Pe parcursul celor trei zile de lucru, au fost prezentate un șir de  rapoarte care s-au axat pe cadrul legal ce ține de protecția DPI pe teritoriul comunitar, pe rolul cooperării între diverși actori implicați în asigurarea DPI dar și pe rolul cooperării între statetele UE, precum și activitățile OHIM în domeniul respectării drepturilor îndeosebi în ceea ce ține de instrumentele IT elaborate pentru facilitarea și transparența proceselor vizate.

În același timp, a fost organizat și un exercițiu practic la Aeroportul Internațional din Budapesta. La terminalul Cargo a avut loc o prezentare a procesului de analiză a riscurilor, de control al mărfurilor, de sechestrare a bunurilor suspecte a fi contrafăcute, dar și o demonstrație de distrugere a mărfurilor contrafăcute.

Totodată, în ultima zi de lucru a seminarului au fost prezentate modele de afaceri ilegale pe Internet și cazuri de încălcare a drepturilor de autor în mediul online. Pentru a oferi un tablou complet asupra procedurilor ce țin de asigurarea respectării DPI a fost prezentată și experiența unor procurori în conducerea unei anchete ce ţine de încălcarea DPI fiind subliniat că există mari probleme atunci cînd este vorba despre încălcarea  DPI în mediul online cu stabilirea vinovatului dar și cu stabilirea daunelor cauzate.

Ultimele rapoate în cadrul seminarului au fost prezentate de reprezentantul Oficiului de Luptă împotriva Fraudelor (OLAF) și Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) care au subliniat încă o dată importanța cooperării la toate nivelurile.