2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar de instruire privind controlul, verificarea conformităţii produselor agricole şi agroalimentare înregistrate cu IG, DO sau ca STG

30.03.2018

Pe 29 martie, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc un seminar de instruire privind controlul, verificarea conformităţii produselor agricole şi agroalimentare înregistrate cu denumiri de origine (DO), indicații geografice (IG) sau ca specialități tradiționale garantate (STG).

Evenimentul a fost organizat de Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, în colaborare cu AGEPI.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor implicate în sistemul național de indicații geografice din Republica Moldova, precum AGEPI, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. De asemenea, la eveniment au fost prezenți reprezentanții Proiectului de asistență tehnică și experți internaționali în domeniu.

În conformitate cu agenda evenimentului, specialiștii AGEPI au prezentat situaţia curentă şi perspectivele dezvoltării indicațiilor geografice în Republica Moldova. În continuare, specialiștii ANSA au realizat o prezentare a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Ulterior, experții UE pe domeniul indicațiilor geografice, au vorbit despre importanţa asigurării cadrului legal și instituțional pentru promovarea și valorificarea produselor cu IG în Republica Moldova, experienţa UE privind sistemul DOP, IGP, STG și obiectivele specifice pentru protejarea denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice. De asemenea, au familiarizat participanții cu cerințele reglementărilor UE, rolul controlului (verificarea respectării prevederilor caietului de sarcini și ex officio) în schemele de calitate a alimentelor. Totodată, specialiștii străini au vorbit despre regulile generale de verificare a conformităţii cu caietul de sarcini și au prezentat studii de caz și modele de organizare a sistemului de control în diferite state membre ale Uniunii Europene.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate în baza înregistrării pe cale națională – 10 denumiri de origine, inclusiv 3 autohtone și 7 străine, precum și 7 indicații geografice autohtone.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, finanţat de Uniunea Europeană, are o durată de doi ani și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018. Unul din obiectivele de bază al proiectului este îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.