2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții și cadrele didactice din cadrul AMTAP

14.03.2023

Pe 14 martie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat un seminar de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții, masteranzii și doctoranzii din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP).

Evenimentul a avut drept scop informarea participanților despre importanța protejării proprietății intelectuale, precum și încurajarea inovației și creativității în rândul studenților.

În cadrul seminarului, Andrei Moisei, consultant principal în Secția comunicare și instruire, Direcția comunicare, relații internaționale și integrare europeană a AGEPI, a adus la cunoștința participanților care sunt obiectele de proprietate intelectuală (PI), necesitatea și durata protecției obiectelor de PI, fenomenul plagiatului și efectele acestuia. O atenție deosebită a fost acordată drepturilor de autor și conexe, importanței operelor de artă pentru omenire și economie, industriilor creative, modalităților de obținere a profitului de pe urma protejării operelor, precum și organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe.

Seminarul de instruire organizat de AGEPI a oferit participanților oportunitatea de a se familiariza cu aspectele-cheie ale proprietății intelectuale și de a înțelege importanța protejării drepturilor de proprietate intelectuală. În final, cei prezenți au avut ocazia să pună întrebări și să primească răspunsuri de la specialistul AGEPI, consolidând astfel cunoștințele lor în acest domeniu important.