2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru rezidenții incubatoarelor de afaceri

20.12.2017

Pe 20 decembrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la Atelierul de lucru cu genericul „Mărcile și procedura de înregistrare a acestora în Republica Moldova și alte țări”, organizat de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), pentru rezidenții incubatoarelor de afaceri.

Atelierul de lucru a avut drept scop promovarea utilizării obiectelor de proprietate intelectuală: mărci comerciale, design industrial și alte semne distinctive, în calitate de instrumente pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității la export a produselor și serviciilor autohtone.

Conform programului, Andrei Moisei, specialist coordonator Secția instruire AGEPI, a vorbit participanților la Atelier despre oportunitatea și sistemele de protecție a mărcilor, inclusiv rolul semnelor distinctive în promovarea imaginii întreprinderii, inclusiv recomandări practice privind elaborarea și utilizarea mărcii și a designului industrial pentru promovarea unei afaceri de succes și rolul protecției acestora la nivel național și internațional.

Despre modalitățile de gestiune, evaluare și evidență a proprietății intelectuale a vorbit participanților Iurie Badâr, șef Secția instruire AGEPI, care a elucidat problemele valorii economice a obiectelor de proprietate intelectuală în calitate de bunuri intangibile pentru dezvoltarea economică. 

Totodată, Ana Cheptene, specialist Secția asistență juridică și înregistrare contracte AGEPI a familiarizat rezidenții incubatoarelor de afaceri cu bazele de date AGEPI și modalitățile practice de utilizare a acestora.

Atelierul de lucru s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.