2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reuniune a Consorțiului proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”

14.12.2015

La 11 decembrie 2015, în incinta Universității de Stat din Moldova, a avut loc cea de-a III-a reuniune a Consiliului de administrare a proiectului  Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană, din care face parte și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

La reuniune au participat reprezentanții partenerilor de proiect din Republica Moldova și din UE, coordonatorul național al Programului ERASMUS+ dar și studenții programului de master realizat în cadrului proiectului. Lucrările reuniunii au fost deschise de către Rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Ciocanu.

În cadrul ședinței au fost discutate diverse probleme ce țin de realizarea obiectivelor proiectului, au fost trecute în revistă rezultatele obținute, dar și provocările cu care se confruntă partenerii în procesul de implementare a activităților de proiect.

O atenție sporită a fost acordată programului de master “Managementul Inovațional și Transferul Tehnologic”, lansat la 15 septembrie 2015. Reprezentanții celor patru universități din Republica Moldova, care realizează în comun programul de master, s-au expus asupra diverselor aspecte ale procesului educațional, inclusiv asupra cerințelor față de pregătirea tezelor de master, calității cursurilor și dar și rezultatele programului de stagiu al masteranzilor în cadrul universităților din UE. Totodată, studenții masteranzi au fost invitați să prezinte conceptul și structura tezelor de master precum și viziunea proprie asupra utilității stagiului realizat în cadrul Universităților din UE,  partenere de proiect.

Un eveniment deosebit al actualei reuniuni l-a constituit lansarea cărții “Sistemul inovativ al universității: intraprenoriatul mediului universitar”, lucrare elaborată de către un grup de autori din cadrul Universității de Stat din Moldova și editată în cadrul Proiectului TecTNet. Cartea a fost concepută ca un compendiu metodologico-practic, care abordează subiectul managementului universitar focusat pe cercetare, inovare si transfer tehnologic.   

La eveniment, AGEPI a fost reprezentată de către directorul general Octavian Apostol și Liliana Vieru, șef Secția cooperare și integrare europeană. Liliana Vieru a prezentat un raport privind situația pachetului de lucru 6 al proiectului (WP6) care vizează activitățile de diseminare și de promovare a proiectului, a informat partenerii despre ultimele evoluții și evenimente în domeniul proprietății intelectuale.

Proiectul Tempus TecTNet își are drept obiectiv principal edificarea și dezvoltarea unui câmp inovațional viabil în cadrul universităților autohtone, prin crearea unei rețele de transfer tehnologic eficace. Republica Moldova este reprezentată în proiect de patru universități beneficiare: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Aleco Russo” din Bălți; două agenții: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și o organizație non-guvernamentală: “Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova”. Proiectul a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi finalizat în luna decembrie 2016.