2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reprezentanții CLDP din cadrul Departamentului de Comerț al SUA, în vizită de lucru la AGEPI

20.01.2023

Pe 19 ianuarie 2023, la sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc vizita de lucru a reprezentanților Programului de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP) din cadrul Departamentului de Comerț al SUA.

Scopul întrevederii a fost abordarea subiectelor de interes comun cu referire la domeniile importante ale sistemului de protecție a proprietății intelectuale din Republica Moldova, precum și discutarea domeniilor potențiale de colaborare.

Reprezentanții CLDP au subliniat faptul că un sistem sigur și eficient de proprietate intelectuală în Republica Moldova va facilita inovarea, care e un motor esențial al avansului economic, și va atrage mai multe investiții din partea companiilor străine, inclusiv a întreprinderilor din SUA.

Ca urmare, întrevederea a facilitat discuțiile și schimbul de opinii ce va permite crearea unei sinergii și conlucrări eficiente în vederea valorificării potențialului de asistență în implementarea proiectelor pe domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și identificarea noilor segmente pentru extinderea ariilor de colaborare.

Programul CLDP este o divizie a Departamentului de Comerţ al SUA, înființată în 1992. Acesta promovează obiectivele politicii externe ale SUA în ţările în curs de dezvoltare şi post-conflict prin reforme legislative comerciale.

Programul CLDP oferă asistenţă tehnică interguvernamentală, prin implicarea legislatorilor cu experienţă, a judecătorilor, factorilor de decizie, lideri în afaceri şi jurişti, atât din sectorul public cât și din cel privat.