2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Relațiile de colaborare AGEPI - OSIM, discutate în cadrul unei întâlniri bilaterale la Chișinău

05.03.2018

În perioada 2-3 martie curent, la Chișinău, a avut loc întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) şi Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM). Întrevederea a avut drept scop principal agrearea și semnarea Programului Comun de Cooperare dintre AGEPI și OSIM pentru anii 2018-2019 și consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul proprietăţii intelectuale între cele două oficii.

În deschidere, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a mulțumit colegilor din România pentru că au dat curs invitației, menționând necesitatea intensificării colaborării dintre oficiile de proprietate intelectuală.

Astfel, pe parcursul întâlnirii, delegațiile AGEPI și OSIM au făcut un schimb de informaţii cu privire la evoluțiile recente în domeniul proprietății intelectuale în Republica Moldova și România, trecând în revistă succesele obținute de către oficii, precum și provocările cu care se confruntă acestea la etapa actuală în vederea realizării obiectivelor propuse. În același timp, a fost abordat și subiectul protecției și promovării indicațiilor geografice, Republica Moldova și România având un potențial mare în acest domeniu. În cadrul întâlnirii, au fost identificate, de asemenea, direcțiile prioritare ale colaborării dintre AGEPI și OSIM în domeniul dezvoltării și consolidării sistemului național de protecție a proprietății intelectuale.

În conformitate cu programul vizitei de lucru, membrii delegației au participat la ședința Comisiei de Contestații AGEPI din 2 martie curent, în cadrul căreia au fost examinate contestațiile privind unele obiecte de proprietate industrială, realizându-se un schimb de opinii referitor la practicele aplicate de către oficii în procedura de examinare și soluționare a contestațiilor depuse, prevederile legislațiilor naționale în domeniul soluționării litigiilor.

Totodată, au fost puse în discuție subiecte legate de efectele Memorandumului de Înțelegere dintre OSIM şi AGEPI cu privire la accelerarea procedurii de brevetare, precum și colaborarea oficiilor în organizarea și desfăşurarea ediției a II-a a Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri.

În finalul vizitei de lucru, membrii delegațiilor s-au asigurat de susținere reciprocă și s-au arătat deschiși pentru organizarea altor întruniri de acest gen.