2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Protecția indicațiilor geografice în contextul Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

13.02.2018

Pe 13 februarie curent, specialiștii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au participat la masa rotundă cu genericul  „Asigurarea protecției indicațiilor geografice”, care a avut loc la sediul Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice (CNVCPA).

La eveniment au participat instituțiile implicate în sistemul de protecție, certificare și control a produselor agroalimentare cu indicații geografice protejate (IGP) și denumiri de origine (DOP), și anume: AGEPI, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice (ISSPA), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Scopul mesei rotunde a fost realizarea unui schimb de informații referitor la implementarea sistemului național de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul indicațiilor geografice și denumirilor de origine, inclusiv cadrul juridic, mecanisme de implementare, deficiențe și provocări în domeniu.

Evenimentul a fost deschis de către Simion Levițchi, șef Direcție mărci și design industrial, care a trecut în revistă caracteristicile sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova, în special în contextul implementării prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în materie de indicații geografice. Ulterior, Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire AGEPI, a prezentat cadrul legal de asigurare a drepturilor asupra IG, competențe instituționale legale, măsuri aplicate și sancțiuni.  

Participanții au discutat diversele aspecte referitoare la asigurarea respectării drepturilor indicațiilor geografice, mecanismele de protecție și control a indicațiilor geografice pe piața internă, dar și modalitatea de comunicare dintre instituțiile competente în cazul depistării unor încălcări ale drepturilor asupra indicațiilor geografice. Un subiect distinct l-a constituit mecanismul de asigurare a respectării indicațiilor geografice ale UE pe teritoriul Republicii Moldava.  

În final, Administratorul Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice CNVCPA, Victor Badareu și Şeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, Andrei Gurin, s-au arătat deschiși și interesați în continuarea colaborării interinstituționale, întru consolidarea capacităților instituționale ale autorităților cu competențe de verificare și control în domeniul indicațiilor geografice, inclusiv prin preluarea celor mai bune practici europene în domeniu abordat. 

În virtutea Acordului de Asociere, în Republica Moldova sunt protejate mai mult de 3500 IGP ale statelor membre ale UE.

Informația referior la IG-urile protejate în baza Acordului de Asociere este disponibilă pe pagina web AGEPI: http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx