2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea intelectuală pe agenda Forumului Internațional ”Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova”

10.02.2015

În perioada 4-6 februarie 2015, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, s-au desfășurat lucrările Forumului Internațional  ”Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrare Europeană prin Educaţie-Cercetare-Inovare”.  Forul Internațional a fost organizat în cadrul proiectului „SEETechnology”, co-finanțat prin Programul Europa de Sud-Est și proiectului FKTBUM, co-finanțat prin programul Tempus al Comisiei Europene. Organizatorul principal al Forumului a fost Centrul  pentru Studii în domeniul Integrării Europene al ASEM.

Obiectivul principal al Forumului ”Triangle - 2015” a fost definirea pașilor  ce urmează a fi întreprinși pentru spre europenizarea  deplină  a Republicii Moldova prin  consolidarea interacțiunii  dintre educație, cercetare și dezvoltare. Rezultatul principal al acestei interacțiuni este implementarea rezultatelor cercetării în produse și servicii inovative care ar putea spori competitivitatea Republicii Moldova la nivel transnațional.

Astfel, Forumul a avut drept scop sporirea vizibilității cercetării efectuate de către universități, consolidarea impactului acestora asupra dezvoltării de politici în domeniul de cercetare și inovare al Republicii Moldova la nivel național și internațional.  Accentul principal a fost pus pe următoarele aspecte: rolul universităților în educarea și formarea cercetătorilor; creșterea parteneriatelor cu alte universități, instituții de cercetare și întreprinderi pentru a răspunde mai bine la cerințele societății; modul în care cadrul de politici creează condiții pentru transformarea regională și promovarea inovației și a competitivității, precum și provocările și impedimentele cu care se confruntă universitățile în livrarea/furnizarea unor rezultate de cercetare și programe educaționale excelente.

La lucrările Forului internațional au fost prezenți reprezentanții instituțiilor și autorităților publice din republică, ai instituțiilor din sfera știință și inovare, mediu universitar și antreprenorial din republică și de peste hotare (Germania, Ungaria, Ucraina, Republic Belarus).

În scopul promovării și diseminării informației privind sistemul național de proprietate intelectuală la lucrările Forumului Internațional au participat și specialiști din cadrul AGEPI.

Astfel, în cadrul sesiunii I a Forumului cu genericul “Interacțiunea Educare-Cercetare: Realizări și Bariere/Dificultăți”, la data de 4 februarie, șeful Direcției economie și finanțe  AGEPI, domnul Iurie Badîr, a prezentat comunicarea cu tema ”Activitatea de brevetare a centrelor universitare din Republica Moldova” prin care a informat audiența despre realizările instituțiilor de învățămînt superior din republică în domeniul protecției prin brevet de invenție a rezultatelor cercetărilor științifice, necesitatea  protecției  acestor rezultate și  importanța inovațiilor pentru dezvoltarea economică a țării.

În deschiderea celei de a III-a sesiuni “Interacțiunea Cercetare-Inovare: Realizări și Bariere/Dificultăți”, care a avut loc la 6 februarie curent, doamna Lilia Bolocan, Director General AGEPI a prezentat o informație succintă despre protejarea obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova și impactul obiectelor de proprietate intelectuală pentru economia țării. În același context, doamna Bolocan a menționat că există o corelație pozitivă între tipul și numărul de obiecte de proprietate intelectuală înregistrate și nivelul de dezvoltare a țării. Astfel, se atestă că țările dezvoltate, precum Germania sau China au un număr mai mare de invenții brevetate în comparație cu alte obiecte de proprietate intelectuală, iar în țările în curs de dezvoltare sau cu economia în tranziție (inclusiv Republica Moldova), predomină marca ca cel mai protejat obiect de proprietate intelectuală. Doamna Director general a precizat că “pe parcursul anului trecut în Republica Moldova au fost înregistrate în jur de 6000 de obiecte de PI și doar 300 dintre acestea - au fost invenții. Iată de ce, pentru a spori spiritul inovativ al populației, dar și pentru a promova proprietatea intelectuală ca un instrument economic indispensabil, în Republica Moldova avem unul dintre cele mai atractive mecanisme de protecție a invențiilor –reduceri de 95% din taxa de înregistrare a unei invenții, oferite de AGEPI în  numele statului, persoanelor din domeniul științei, elevilor, studenților și pensionarilor”. În același timp, doamna Bolocan a relatat faptul că AGEPI promovează invențiile brevetate și susține participarea inventatorilor la expozițiile internaționale de invenții, produse și noi tehnologii (din Romania, Rusia, Polonia, Croația), dar și organizează la Chișinău Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT”, care a devenit un forum de proprietate intelectuală, creativitate și inovare, unde își dau întâlnire toți inventatorii din republică și de peste hotare.

În concluzie, Directorul General AGEPI a menționat că în Moldova există persoane creative, dar încă există probleme la capitolul valorificării produselor creativității acestora, din lipsa  competențelor necesare de a finaliza procesul  - de a duce o invenție pînă la efectul economic și de a echilibra, într-un final, numărul de mărci comerciale cu cel de invenții care au căutare pe piață.

Pentru mai multe informații despre Forum accesați http://triangle2015.md