2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proiectul de modificare a Legii privind protecția invențiilor, subiect discutat în cadrul unei ședințe de lucru

25.03.2021

Pe 23 martie 2021, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc ședința de lucru pe marginea proiectului de Lege de modificare a Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor. La eveniment au participat reprezentanți ai AGEPI, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliului Concurenței, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Apărării și Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă”.

Viorel Iustin, Directorul general al AGEPI, în cuvântul său de salut, a menționat că: „Prin organizarea ședințelor de lucru cu instituțiile vizate, AGEPI își propune dezvoltarea unor mecanisme legislative eficiente, menite să asigure respectarea intereselor publice în materie de sănătate și acces la medicamente, în conformitate cu cele mai bune practici de implementare la nivel național a flexibilităților TRIPs.”

Proiectul de lege discutat este extrem de important în special în contextul pandemiei și a fost elaborat cu scopul de a crea instrumente și mecanisme eficiente pentru autorități în asigurarea cu medicamente a populației. În urma discuțiilor, s-a decis implicarea unor experți din UE în următoarea ședință de lucru pentru a consulta cu privire la proiectul de lege.

Potrivit Declarației de la Doha adoptată la Conferința Ministerială din 9-14 noiembrie 2001, Acordul TRIPS nu împiedică țările membre să ia măsuri de protecție cu privire la sănătatea publică. În acest context, membrii OMC au dreptul de a folosi pe deplin dispozițiile din Acordul TRIPS, care oferă flexibilitate în acest scop.

Reamintim că, în luna decembrie 2020, deputați, experți internaționali, reprezentanți ai organismelor internaționale, autorităților publice centrale și societății civile s-au întrunit în cadrul Conferinței naționale „Proprietatea intelectuală și asigurarea pacienților cu medicamente în contextul pandemiei COVID-19: concluzii și perspective pentru Republica Moldova”, organizat de A. O. „Inițiativa Pozitivă”, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Totodată, menționăm că, AGEPI a semnat la data de 8 august 2020 un Acord de colaborare cu A.O. „Inițiativa Pozitivă”, conform căruia părțile își consolidează eforturile în vederea utilizării eficiente a potenţialului intelectual şi material de care dispun în procesul de promovare a sistemului național de proprietate intelectuală, facilitării accesului la informații de interes reciproc și organizării de acțiuni comune pe subiecte care sunt de competența acestora.