2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Obţine noi cunoştinţe în domeniul proprietăţii intelectuale, la distanţă

14.05.2020

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) invită orice persoană interesată să parcurgă gratuit cursul de instruire online „Cum se protejează drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Acest curs oferă o viziune generală asupra principiilor fundamentale ale dreptului de proprietate intelectuală și rolului acestora în dezvoltarea afacerilor sau proiectelor științifice și socio-culturale.

Cursul conține mai multe module:

  • Introducere în domeniul Proprietăţii Intelectuale;
  • Brevete;
  • Mărci;
  • Desene/modele industriale;
  • Drept de autor și drepturi conexe.

Fiecare modul este însoțit de un instrument de autoevaluare, care are menirea de a ajuta participanții să-și evalueze nivelul de cunoștințe și progresele obținute, precum și capacitatea de a le aplica. Cursul conține, de asemenea, un test final care permite evaluarea cunoștințelor dobândite în cadrul întregului curs. În cazul finalizării cu succes a tuturor modulelor de curs, participantul va obține un certificat care atestă absolvirea cursului.

Cursul de instruire la distanță este găzduit de platforma e-learning, care conține și o colecție de publicații/literatură în domeniul PI. Scopul acestui instrument este de a perfecționa și moderniza procesul de instruire în domeniul PI, precum şi de a promova şi disemina informaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova.

Folosirea de către AGEPI a noilor tehnologii și mijloace de informare în promovarea domeniului de proprietate intelectuală, oferă noi oportunități de învățare, creând suportul necesar pentru dezvoltarea abilităților și obținerea de noi cunoștințe, precum și creșterea nivelului de cultură în domeniul dat. Pe viitor, vor fi dezvoltate și alte cursuri de instruire la distanță în domeniul PI.

Aici puteți accesa platforma http://elearning.agepi.gov.md

Platforma (e-learning) a fost elaborată cu suportul experților europeni în cadrul proiectului Uniunii Europene de asistență „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova. La elaborarea acestei platforme au fost consultate cele mai bune practici de instruire la distanță existente în țările Uniunii Europene precum și practica bogată de instruire existentă în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).