2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Notificare de la Oficiul European de Brevete din 15 martie 2020 privind perturbările cauzate de focarul epidemic COVID-19

25.03.2020

  1. Având în vedere problemele cauzate de perturbările cauzate de focarul epidemic COVID-19, se atrage atenția asupra remediilor legale generale prevăzute în Convenția privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european) (EPC) și în temeiul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) în cazurile de nerespectare a termenelor limită și, în particular, la aplicarea Regulii 134(2) EPC în conformitate cu prezenta Notificare, precum și posibila aplicare a Regulii 134(5) EPC și a Regulii 82quater.1 PCT.
  2. În calitate de stat în care se află Oficiul European de Brevete, Republica Federală Germania, la fel ca multe alte State Contractante, se confruntă cu restricții privind deplasarea și circulația persoanelor, precum și privind anumite servicii, schimburi și viață publică în general, care poate fi calificată ca o dislocare generală în sensul Regulii 134(2) EPC. Perioadele care expiră la sau după data prezentei Notificări sunt astfel prelungite pentru toate părțile și reprezentanții acestora până la 17 aprilie 2020. În conformitate cu articolul 150 alineatul (2) EPC, acest lucru se aplică și cererilor internaționale PCT. Perioada de mai sus poate fi prelungită suplimentar prin publicarea unei alte notificări dacă dislocarea se extinde dincolo de data menționată anterior.
  3. Fără a aduce atingere alineatului (2) al prezentei Notificări și pentru cazurile care nu sunt reglementate de aceasta, Regula 134 alineatul (5) din EPC oferă o garanție în cazul nerespectării unui termen limită ca urmare a unei dislocări în livrarea sau transmiterea poștei cauzată de un eveniment excepțional care afectează localitatea în care un solicitant, o parte sau reprezentantul acestora își are reședința sau sediul firmei. Această dispoziție se aplică cazurilor în care nerespectarea termenelor este rezultatul unor circumstanțe excepționale care nu se află sub controlul solicitantului și, prin urmare, poate fi invocată de către orice solicitanți, părți la proceduri sau reprezentanții acestora afectați de perturbare în zonele afectate de focarul epidemic[1].
  4. În conformitate cu Regula 134 alineatul (5) din EPC, orice document primit cu întârziere va fi considerat că a fost primit în timp util, dacă persoana în cauză oferă dovezi că în oricare din cele zece zile anterioare zilei de expirare a unei perioade, nu a fost posibil să se respecte termenul datorat acestui eveniment excepțional și că trimiterea prin poştă sau transmiterea a fost efectuată cel târziu în a cincea zi de la sfârșitul perturbării.
  5. Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezenta Notificare, solicitanții sunt menționați la Regula 82quater.1 din PCT în ceea ce privește termenele limită și condițiile aplicabile în baza PCT. În particular, în cazul în care partea interesată oferă dovezi satisfăcătoare că un termen limită conform PCT nu s-a respectat din cauza calamității naturale sau a unui alt motiv similar în localitatea în care partea interesată își are reședința sau sediul firmei și că măsuri relevante au fost luate cât mai curând posibil (și nu mai târziu de șase luni de la expirarea termenului în cauză), întârzierea respectării termenului este scuzată. Această prevedere se aplică cererilor internaționale aflate în faza internațională, dar nu și perioadei prioritare.

 

*Notă: Începând cu 15 martie 2020, lista zonelor cu risc ridicat a fost actualizată la următoarele: China, Coreea de Sud, Iran, Italia, Landkreis Heinsberg germană în Renania de Nord-Westfalia, regiunea franceză Grand Est, Statul Federal Austriac Tirol și Madrid. Vă rugăm să rețineți că zonele definite ca fiind afectate de răspândirea COVID-19 pot fi modificate. Vă rugăm să consultați site-ul web al OEB pentru actualizări periodice.