2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Noi actiuni de cooperare intre AGEPI si reprezentantii sectorului neguvernamental

24.07.2007

Conform articolului 49 (1) al Acordului de Parteneriat si Cooperare RM-UE (APC), Republica Moldova si-a propus sa „amelioreze protectia drepturilor de proprietate intelectuala, industriala si comerciala in scopul asigurarii pana la finele celui de-al cincilea an, care va urma dupa data intrarii in vigoare a prezentului Acord, un nivel de protectie similar celui existent in Comunitate, inclusiv mijloacele efective menite sa asigure respectarea acestor drepturi”. In acest scop s-a initiat procesul de armonizare a legislatiei RM cu acquis-ul european, in el fiind antrenate atat structurile de stat, cat si cele informale. Pentru a stabili relatii de conlucrare eficiente cu organizatiile nonguvernamentale – promotoare ale intereselor societatii civile – Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) a organizat la 19 iulie 2007 masa rotunda “Realizarea obiectivelor Planului de Actiuni RM – UE in domeniul protectiei proprietatii intelectuale”.

Procesul de racordare a legislatiei nationale din domeniu la prevederile tratatelor internationale este in plina desfasurare, proiectele de legi elaborate in cadrul AGEPI fiind acum la etapa de coordonare cu ministerele de resort, a comunicat in cuvantul de deschidere Ion Daniliuc, vicedirectorul general al AGEPI. Deoarece din cele cateva sute de ONG-uri existente pe teritoriul Moldovei o parte semnificativa desfasoara o activitate tangentiala cu domeniul PI, este foarte important ca la elaborarea noilor legi sa ia parte si reprezentantii sectorului nonguvernamental, in calitate de exponenti ai opiniei publice. Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala activeaza conducandu-se de principiul transparentei, in context cu care depune eforturi considerabile pentru a aduce la cunostinta publicului orice informatie de interes general. Anume in acest scop sunt tiparite numeroase editii periodice, publicatii tematice, sunt desfasurate diverse manifestatii de informare in masa, este actualizat site-ul AGEPI. Atat renovarea cadrului legislativ, cat si aplicarea recentelor decizii guvernamentale referitoare la dezvoltarea parcurilor stiintifico-industriale si incubatoarelor inovationale vor contribui substantial la dinamizarea activitatii inovationale, creand conditii economice favorabile pentru dezvoltarea generala a domeniului PI, a conchis Ion Daniliuc, moderatorul mesei rotunde.

Despre realizarile si perspectivele implementarii Planului de actiuni RM – UE la compartimentul “Drepturile de proprietate industriala si intelectuala” a vorbit Liliana Vieru, coordonator european, directorul adjunct al Departamentului promovare si editura, sefa Sectiei cooperare internationala si integrare europeana, AGEPI. S-a specificat ca coordonarea activitatilor de integrare europeana in domeniul PI are loc conform Acordului de Parteneriat si Cooperare RM-UE, Planului de Actiuni RM-UE, Caietului de Sarcini pentru implementarea Planului de Actiuni RM-UE, Prioritatilor de implementare a Planului de Actiuni RM-UE. In acest context s-au stabilit relatii de colaborare cu diverse organizatii nonguvernamentale si asociatii ale titularilor de drepturi, printre care:

  • Asociatia Drepturilor de Autor si Drepturilor Conexe 
  • Uniunea Scriitorilor din Moldova
  • Uniunea Cineastilor din Moldova
  • Uniunea Teatrala din Moldova
  • Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Moldova
  • Uniunea Muzicienilor din Moldova
  • Uniunea Mesterilor Populari din Moldova
  • Uniunea Artistilor Plastici din Moldova
  • Uniunea Jurnalistilor din Moldova
  • Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme.

Pentru a asigura functionarea adecvata a sistemului judiciar in vederea garantarii accesului la justitie pentru titularii de drepturi, valabilitatea si aplicarea eficienta a sanctiunilor, devine absolut necesar de a crea un sistem informational referitor la deciziile de judecata pe cazuri ce au ca obiect al litigiului un obiect de PI si de a disemina informatia privind procedurile de solutionare a litigiilor asupra unui drept de proprietate intelectuala. Acest obiectiv este deja in proces de implementare in cadrul AGEPI.

O prezentare succinta a activitatilor de armonizare a legislatiei nationale in domeniul protectiei PI cu acquis-ul comunitar a facut Diana Hmeli, sefa Sectiei legislatie a Departamentului juridic, AGEPI, care a reiterat necesitatea colaborarii cat mai stranse dintre AGEPI si ONG-urile din Moldova.

In final Olga Belei, directorul Departamentului drept de autor si drepturi conexe, AGEPI a prezentat proiectul nou de Lege privind protectia drepturilor de autor si drepturilor conexe in RM conformat cu stipularile celor 5 Conventii internationale cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe la care Republica Moldova este parte si 7 Directive ale Parlamentului European si a Consiliului Europei.

Participantii la masa rotunda - Constantin Lazar, reprezentantul Transparency International – Moldova, Cristina Cojocaru (Centrul de Analiza si Prevenire a Coruptiei), Ana Popa (Centrul Analitic Independent - Expert Grup) au apreciat eforturile specialistilor moldoveni de racordare a legislatiei nationale la normele europene, subliniind ca mai ramane de lucrat la capitolul respectarii noului cadru juridic. Potrivit opiniei lor, constituirea cat mai grabnica a Comisiei nationale pentru proprietatea intelectuala ar rezolva un sir de probleme existente actualmente, iar familiarizarea cetatenilor cu prevederile legislatiei din domeniul PI este o necesitate stringenta, inca resimtindu-se lacunele in acest aspect al instrurii generale.

Urmatoarea masa rotunda va fi desfasurata la 16 august 2007, fiind planificate dezbateri pe marginea celorlalte proiecte noi de legi. AGEPI ramane deschisa pentru orice actiune de coperare, indemnind societatea civila sa ia parte activa la procesul de conformare a cadrului legislativ cu acquis-ul european.