2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări la Regulamentul Comun cu referire la Actul din 1999 şi Actul din 1960 al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a DMI

25.02.2021

Începând cu 1 februarie 2021, au intrat în vigoare modificările la Regulamentul Comun cu referire la Actul din 1999 şi Actul din 1960 al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale (DMI).

Solicitarea unei adrese de e-mail

Din 1 februarie 2021, este obligatoriu ca adresa de e-mail să fie indicată de:

- solicitanți în cererile de înregistrare internațională,

- noii titulari în cererile prin care se solicită înscrierea modificării titularului,

- reprezentanți/mandatari desemnați prin cererea internațională, printr-o cerere de înscriere a reprezentantului/mandatarului sau printr-o comunicare separată.

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) va expedia toate comunicările către reprezentant sau, dacă nu este desemnat un reprezentant, către solicitant sau titular, pe cale electronică, la adresa de e-mail indicată.

Detaliile privind modificările Regulamentului Comun sunt menționate în nota informativă nr. 41/2020: https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_41.pdf.

Informații detaliate pot fi găsite pe site-ul OMPI: https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0005.html.