2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Comitetul Permanent pentru Dreptul Marcilor, Desenelor/Modelelor Industriale si Indicatiilor Geografice

16.11.2006

In perioada 13-17 noiembrie curent, la Geneva are loc cea de-a XVI-a sesiune a Comitetului Permanent pentru Dreptul Marcilor, Desenelor/Modelelor Industriale si Indicatiilor Geografice. Pe ordinea de zi a sesiunii sunt incluse cele mai stringente probleme din domeniile mentionate la nivel international. Din partea Republicii Moldova la sesiune participa dnii I. Daniliuc, vicedirector general AGEPI, V. Bliuc, director Departament Marci, Modele si Desene Industriale, AGEPI si L. Goremachin, sef Sectie modele si desene industriale, AGEPI.

O atentie deosebita va suscita chestionarul privind dreptul marcilor si practica in domeniu, noile tipuri de marci (marci de o singura culoare, holograme, semne animate sau multimedia etc.). Aparitia constanta a noilor tipuri de marci in practica internationala este favorizata de evoluarea continua a mijloacelor de comunicare si a strategiilor comerciale.

In cadrul sesiunii va fi pus in discutie documentul privind Marcile si denumirile comune internationale pentru substantele farmaceutice (INN). Prezentul document contine informatii privind INN si raportul lor cu marcile, elucidand actuala procedura de publicare a listelor INN.

Tema "Procedurile de contestare a marcilor" are o mare importanta, deoarece ofera tertilor informatii privind posibilitatea de a se opune inregistrarii unei marci intr-un anumit termen prevazut de legislatia in vigoare. Tema "Marcile si relatia lor cu operele literare si artistice" este relativ putin discutata in literatura de specialitate. Corelatia dintre aceste doua ramuri ale proprietatii intelectuale se bazeaza, in special, pe obiecte ce pot beneficia atat de protectia prin dreptul de autor, cat si de cea prin dreptul marcilor.

Formalitatile privind procedurile de inregistrare a desenelor si modelelor industriale vor fi discutate in cadrul sesiunii a XIV-a din urmatoarele puncte de vedere: sistemele de inregistrare a desenelor si modelelor industriale pot fi clasificate in doua mari categorii (sistemul de „depunere” si sistemul de „examinare”). Sistemul de depunere este mai mult o procedura administrativa de depunere a cererii de inregistrare a desenului si modelului industrial, pe cand sistemul de examinare a unui desen si model industrial este supus unei examinari de oficiu privind indeplinirea tuturor conditiilor de protectie si in special a cerintelor de fond (noutatea si functia utilitara).

Desenele si modelele industriale si interactiunea lor cu operele de arta (mobilier, decoratii) si marcile tridimensionale sunt examinate in cadrul sesiunii in aspectul corelatiei dintre ele.