2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI s-a desfășurat festivitatea de înmînare a certificatelor de absolvire a cursului de instruire ”Protecția Proprietății intelectuale”

02.02.2015

La 28 ianuarie 2015, în incinta AGEPI, a avut loc ședința festivă de înmînare a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire ”Protecția Proprietății Intelectuale”, desfășurate în perioada 22 septembrie – 12 decembrie 2014.

Cursurile de instruire sunt organizate de către AGEPI anual și au ca scop informarea, instruirea, pregătirea și perfecționarea cadrelor în domeniul proprietății intelectuale. La finalizarea cursurilor absolvenților li se oferă calificarea ”Consilier în Proprietatea Intelectuală”.

La ediția curentă a cursurilor s-au înscris 22 de persoane, 16 dintre care au obținut calificarea de “Consilier în Proprietatea Intelectuală”. Printre  consilierii noi se numără atît specialiști din cadrul AGEPI, cît și din cadrul instituțiilor de cercetare și învățămînt superior, întreprinderilor,instituțiilor și autorităților publice din republică, printre care menționăm Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante,  Ministerul Sănătății, Agenția Rezerve Materiale, Consiliul Concurenței, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic  etc.

În luarea sa de cuvînt, Lilia Bolocan, Directorul General AGEPI a felicitat absolvenții cu finalizarea cursurilor și obținerea noii calificări, urîndu-le succes în activitatea lor de consiliere și promovare a obiectelor de proprietate intelectuală.  În acest context, a fost demarată o discuție care a avut ca scop obținerea feed-backului din partea absolvenților despre conținutul cursurilor studiate, modalitățile de îmbunătățire a acestora, precum și opinia cursanților despre intenția AGEPI de a lansa o platformă de studiere online în cadrul acestor  cursuri.. La rîndul lor, absolvenții, au ținut să remarce profesionalismul  lectorilor, calitatea predării, necesitatea și importanța cunoștințelor din domeniul proprietății intelectuale dobîndite în cadrul cursurilor în activitatea lor profesională, convenind asupra consolidării cooperării viitoare cu AGEPI.

Planul de învățămînt al cursurilor de instruire a inclus nouă discipline din domeniul protecției PI: (Introducere în proprietatea intelectuală, Dreptul proprietăţii industrial; Mărci; Indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate; Desene şi modele industrial; Invenții; Soiuri de plante; Drepturile de autor și drepturile conexe; Economia și evaluarea proprietății intelectuale) cu un număr total de 168 de ore.