2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI s-a desfășurat Atelierul de lucru privind certificarea și controlul ex officio al produselor agricole cu indicații geografice

25.07.2017

Pe 25 iulie curent, la sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), s-a desfășurat Atelierul de lucru cu genericul „Implementarea politicii Uniunii Europene în domeniul calității (DOP, IGP, STG). Certificarea și controlul ex officio”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Planului de acțiuni de implementare al proiectului de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană. Atelierul de lucru a fost prezidat de către Lilia Bolocan, Director General AGEPI.

La eveniment au participat specialiști din cadrul instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în domeniul protecției indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, precum și asigurarea controlului calității produselor cu IG, inclusiv reprezentanți ai AGEPI, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova, Centrului Naţional de Acreditare din Republica Moldova, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și ONG-ului „ProRuralInvest”. De asemenea, a fost prezentă echipa de experți  europeni, responsabilă de implementarea proiectului.

În conformitate cu agenda evenimentului, expertul UE pe domeniul indicațiilor geografice, Dariusz Goszczyński, a prezentat principalele elemente ale politicii Uniunii Europene privind calitatea produselor agricole și rolul instituțiilor publice. Ulterior, Dariusz Goszczyński a vorbit despre asigurarea calității – controlul și certificarea ca element principal al sistemului; verificarea conformității cu specificațiile produselor cu DO, IG, STG, cerințele UE în acest domeniu. Pentru o mai bună înțelegere a rolului instituțiilor publice în acest domeniu, expertul a prezentat abordarea statelor membre de punere în aplicare a politicii UE în domeniul calității pornind de la experiența Poloniei în implementarea mecanismelor de evaluare a conformității produselor cu IG și  efectuarea controlului ex officio.

În cadrul Atelierului, au avut loc discuții și dezbateri cu referire la situația actuală din Republica Moldova în domeniul certificării produselor cu IG și acreditării organismelor de certificare a acestor produse. De asemenea, au fost stabilite anumite obiective pentru perioada următoare în acest domeniu.

Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016 și are o perioada de implementare de 2 ani. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este principalul beneficiar al proiectului.