2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

In discutie - un nou proiect al Legii privind protectia marcilor

26.12.2006

La 22 decembrie 2006, in sala de conferinte a AGEPI, a avut loc adunarea trimestriala a reprezentantilor in proprietate industriala, in cadrul careia s-a prezentat proiectul Legii privind protectia marcilor. Prezentatoarea, Violeta Jalba, Sefa Sectiei Marci Internationale, a informat asistenta despre procesul de lucru asupra acestui proiect, care a fost conformat cerintelor Acordului de Parteneriat si Cooperare dintre Statele membre ale Comunitatii Europene si Republica Moldova din 28 noiembrie 1994, intrat in vigoare la 1 iulie 1998, Regulamentului Consiliului CE nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitara si Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de Proprietate Intelectuala.

In scopul perfectionarii cadrului legislativ referitor la marci s-a efectuat o analiza comparativa dintre legea in vigoare din RM si legile similare ale tarilor vecine. In rezultat s-a produs un sir de schimbari, fiind introduse reglementari noi, capabile sa contribuie la organizarea si functionarea unui sistem eficient de protectie a marcilor, precum si la garantarea exercitarii eficiente a drepturilor conferite de inregistrarea marcii.

Printre reglementarile noi figureaza urmatoarele:

•drepturile in proprietate comuna se dobandesc in urma incheierii unui acord intre coproprietari;
•drept motive absolute de refuz a inregistrarii servesc semnele de inalta valoare simbolica si, in special, un simbol religios;
•dreptul exclusiv produce efecte pentru terti de la data publicarii in BOPI a datelor referitoare la inregistrarea marcii;
•reproducerea marcii in dictionare se va face cu mentiunea ca aceasta este o marca inregistrata.

De asemenea au fost introduse capitole noi:

•Marcile colective si marcile de certificare (definitie, regulament de utilizare, respingerea cererii);
•Asigurarea respectarii drepturilor (litigii, probe, masuri corective, despagubiri, cheltuieli de judecata);
•Inregistrarea internationala a marcilor (cererea internationala, substituirea, transformarea – opozitia la inregistrare in decurs de 6 luni de la publicarea cererii in Gazette OMPI).

Prezentarea s-a incheiat cu un dialog dinamic intre persoanele responsabile pentru elaborarea acestui proiect de lege si reprezentantii in proprietate industriala, fiind discutate si elucidate atat stipularile noi, cat si cele actuale.