2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs online de instruire în domeniul proprietății intelectuale

05.08.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează un curs special de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale, în format online.

Acest curs reprezintă o modalitate de perfecționare a cunoștințelor și abilităților, necesare persoanelor interesate, în ceea ce privește rolul proprietății intelectuale în crearea, protecția și promovarea produselor noi competitive, precum și în dezvoltarea industriilor creative, și contribuie esențial la creșterea gradului de cunoaştere a  domeniului proprietății intelectuale, în special, a aspectelor legate de protecția și asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală.

Cursul este destinat unui cerc larg de audienți, care au studii absolvite pornind de la nivelul liceal.

Planul de studiu include discipline referitoare la protecţia juridică a obiectelor de proprietate industrială (mărci; desene şi modele industriale; indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate; invenţii; soiuri de plante), protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, economia şi evaluarea proprietăţii intelectuale.

Durata studiilor este de 148 de ore, care se vor desfășura online prin intermediul platformei webex, pe parcursul a 14 săptămâni, de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri, de la 14.00 până la 17.20. Lecțiile vor fi predate de specialiști calificați în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul AGEPI.

Inițierea ediției online a cursului se va realiza începând cu luna septembrie. Înscrierea se face prin completarea și expedierea Formularului de înscriere la următoarea adresă de email: cursuri@agepi.gov.md, până la data de 01.09.2021.

Pentru informații suplimentare accesați http://agepi.gov.md/ro/services/instruire-%C3%AEn-domeniul-pi  sau contactați-ne la numărul de telefon 022 400 500.