2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comunicatul OMPI în contextul COVID-19 referitor la sistemul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

25.03.2020

Pandemia Covid 19: Biroul Internațional și Biroul Internațional în calitate de Oficiu Receptor rămân deschise în scopul depunerii și examinării cererilor PCT

Începând cu 17 martie 2020, OMPI a pus în aplicare aranjamente de lucru la distanță pentru majoritatea personalului său. Drept urmare, Biroul Internațional (BI) și BI în calitate de Oficiu Receptor rămân deschise în scopul depunerii și examinării cererilor PCT. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați comunicatul informativ PR/847/2020 la: www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html

Dacă nu ați făcut-o deja, vi se recomandă să consultați alte Oficii cu care desfășurați activități legate de PCT pentru a vedea dacă au publicat anunțuri relevante pentru Covid‑19.

În plus, vă rugăm să consultați „Consultanţă practică” (“Practical Advice”) din această ediţie pentru obţinerea informațiilor despre posibilele remedieri în cazul unor termene omise atunci când Oficiul PCT cu care trebuie să acționaţi este în mod excepțional închis sau dacă compania/firma solicitantului sau a agentului este obligată să se închidă temporar.

Totodată, „Consultanţă practică” (“Practical Advice”) poate fi studiată în limba de stat:

Sfaturi Practice

Măsuri disponibile în caz de omitere a termenelor limită conform PCT din cauza evenimentelor neprevăzute

Q: Sunt un mandatar autorizat care lucrează pentru o firmă de avocatură și am un număr de cereri PCT în curs de examinare, precum și cereri pe care intenționez să le depun în viitorul apropiat. Sunt îngrijorat de efectele noului Coronavirus pandemic (Covid-19) și ce se va întâmpla cu cererile noastre PCT în curs de examinare, precum și cererile care încă urmează să fie depuse, dacă anumite termene PCT nu sunt îndeplinite în următoarele situații:

- dacă Biroul PCT cu care o acțiune trebuie întreprinsă este excepțional închis; sau

- dacă firma noastră este obligată să se închidă temporar.

Vă rugăm să explicați ce măsuri s-ar putea aplica în caz de întârziere care apare ca urmare a acestor circumstanțe?

A: Aceste Sfaturi Practice vor analiza separat scenariile menționate mai sus și vor sugera posibile măsuri care pot fi aplicabile în circumstanțe.

 

Oficiul Receptor sau altă administraţie PCT sau Biroul Internațional, cu care trebuie întreprinsă o anumită acțiune, este închis

Regula 80.5(i) PCT: Dacă un oficiu național sau o organizație interguvernamentală care acționează ca un Oficiu receptor (OR), Administraţia de Documentare Internațională (ADI), Administraţia Specificată pentru Documentare Suplimentară (ASDS), Administraţia de Examinare Preliminară Internațională (AEPI), Biroul internațional (BI) sau un Oficiu desemnat/ales nu ar putea fi, în mod excepțional, deschis publicului în scopul tranzacției de afaceri oficiale într-o anumită zi, toate termenele limită PCT (inclusiv termenele limite prevăzute la Articolele 22 și 39 PCT pentru a intra în faza națională) care expiră în acea zi vor fi extinse, în conformitate cu Regula 80.5(i) PCT, la următoarea zi în care Oficiul sau administraţia respectivă este deschisă pentru afaceri.

Rețineți că Regula 80.5(i) PCT se aplică oricărui termen limită din PCT și o dispoziție echivalentă din Convenția de la Paris se aplică perioadei prioritare (consultați Articolul 4(C)(3) de mai jos).

Articolul 8 PCT; Articolul 4 (C)(3) din Convenția de la Paris: În ceea ce priveşte eşecul depunerii unei noi cereri internaționale în termen de 12 luni de la data depunerii unei cereri anterioare (prioritatea căreia doriți să o invocați în cererea internațională), acest fapt este reglementat de Articolul 4 (C)(3) din Convenția de la Paris. Din păcate, dacă cererea internațională este primită după expirarea termenului de 12 luni, nu veți avea protecție decât în ​​cazul în care Oficiul receptor nu este deschis pentru depunerea cererilor și nu acolo unde Oficiul solicitantului sau agentului este închis pentru afaceri.

Închiderea temporară a locului de muncă al agentului sau al solicitantului

Regulile 26bis.3 și 49ter.2 PCT: Un remediu posibil în caz de nedepunere a cererii internaționale în perioada de prioritate de 12 luni ar fi încercarea de a utiliza dispozițiile referitoare la „restabilirea dreptului de prioritate” , care oferă solicitanților care au ratat perioada de prioritate a Convenției de la Paris de 12 luni posibilitatea de a-și restabili invocarea priorităţii (consultați Regulile PCT 26bis.3 și 49ter.2). Decizia cu privire la o cerere de restabilire va fi luată de la caz la caz, fie de către Oficiul receptor, fie de către Oficiul desemnat în faza națională și va trebui să fie oferită o explicație detaliată, în special, dacă solicitantul dorește sa demonstreze că standardul „diligenţă normală” a fost respectat. Vă rugăm să rețineți, totuşi, că unele Oficii au trimis o notificare de incompatibilitate cu privire la aceste Reguli (consultați: www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

Regula 82quater PCT: Pentru termenele limită omise aplicabile pentru efectuarea unei acțiuni la OR, ADI, ASDS, AEPI sau BI, Regula PCT 82quater se poate aplica în circumstanțe precum cea descrisă de dvs. Această Regulă prevede scuza întârzierilor în respectarea termenelor limită din motive de forță majoră prevăzute în Regulă. Pentru a beneficia de această Regulă, solicitantul va trebui să prezinte Oficiului în cauză dovezi la acest fapt nu mai târziu de șase luni de la expirarea termenului limită aplicabil, pe lângă faptul luării măsurilor relevante cât mai curând posibil. În funcție de caz, Oficiul, Administraţia sau BI va trebui să decidă dacă nerespectarea termenului limită ar putea fi scuzată în conformitate cu această Regulă. Vă rugăm să rețineți, totuşi, că această Regulă nu se aplică perioadei de prioritate și termenului limită de intrare în faza națională.

Regula 49.6 PCT: Dacă solicitantul PCT nu reușeşte să intre, în termenul aplicabil, în faza națională din motivul menționat mai sus, el/ea poate solicita restabilirea drepturilor la Oficiile desemnate conform Regulii 49.6 PCT. Aceasta va fi din nou o decizie de la caz luată de către Oficiile desemnate și poate depinde de faptul dacă Oficiul în cauză aplică diligenţa normală sau standardul neintenționat. Vă rugăm să rețineți, totuşi, că unele Oficii au trimis o notificare de incompatibilitate cu privire la această Regulă (consultați: www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html).

Dacă termenul limită omis se referă la o acțiune care urmează să fie efectuată în faza națională la un Oficiu desemnat sau ales, posibile remedieri pot, de asemenea, fi disponibile în conformitate cu legile naționale relevante (consultați Regula PCT 82bis.2 și, ca exemplu de asemenea legislație națională/regională, cererea „de examinare ulterioară” la Oficiul European de Brevete (Regula 135 CEB) În acest sens, vă rugăm să consultați Capitolele naționale respective din Ghidul solicitantului PCT și Oficiile naționale pentru informații suplimentare.

Rețineți că, în cazul în care orice depunere de document sau de plată a taxei este întârziată din cauza unor nereguli în serviciul poștal, consultați Regulile PCT 80.5(ii), 80.6 și 82.1.