2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comunicatul OMPI în contextul COVID-19 referitor la Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale

24.03.2020

Măsuri disponibile în caz de neîndeplinire a unui termen și extinderea termenelor în caz de închidere

1.Conștient de pandemia bolii Coronavirus (COVID-19), Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) le reamintește utilizatorilor Sistemului de la Haga măsurile disponibile în conformitate cu reglementările comune în temeiul Actului din 1999 și al Actului din 1960 ale Aranjamentului de la Haga, inclusiv prelungirea automată a termenelor, în cazul în care Oficiul unei părți contractante nu este deschis publicului.

I.Măsuri disponibile în caz de nerespectare a unui termen pentru o comunicare adresată Biroului Internațional (articolul 5 din Regulamentul comun)

2.Pandemia COVID-19 sau măsurile luate în legătură cu aceasta, cum ar fi blocarea, suspendarea activității, carantina sau autoizolarea, pot limita sever accesul la serviciile de livrare prin poștă și comunicarea electronică sau pot face imposibilă funcționarea acestora.

3.În acest sens, utilizatorii Sistemului de la Haga care nu respectă un termen prescris pentru o comunicare adresată Biroului Internațional, pot fi iertaţi dacă această comunicare este trimisă în termen de cinci zile de la reluarea serviciului de poștă sau celui de livrare.

4.În mod similar, nerespectarea unui termen pentru o comunicare adresată Biroului Internațional din cauza unui incident care afectează comunicarea electronică cu Biroul Internațional sau cu localitatea utilizatorului va fi iertată dacă această comunicare se efectuează în termen de cinci zile de la momentul în care serviciul de comunicare electronică este reluat.

5.În orice caz, utilizatorii trebuie să prezinte dovezi suficiente ca Biroul Internațional al OMPI să accepte nerespectarea termenelor sus menționate. Dovada ar putea fi, de exemplu, un anunț oficial, o știre ce poate fi verificată sau o atestare a unui medic certificat.

6.Mai mult, Biroul Internațional trebuie să primească aceste dovezi și comunicarea în cauză în cel mult șase luni de la data expirării termenului respectiv.

II.Închiderea Oficiului unei părți contractante (articolul 4 alineatul (4) din regulamentul comun)

7.Pandemia menționată anterior poate cauza închiderea activității Oficiului unei părți contractante pentru o anumită perioadă. Dacă orice perioadă prevăzută expiră într-o zi în care Oficiul în cauză nu este deschis publicului, termenul menționat este prelungit astfel încât să expire în prima zi următoare în care Oficiul respectiv se redeschide publicului. Toate termenele din Sistemul de la Haga care privesc acel Oficiu (de exemplu, termenul de trimitere a unui refuz către Biroul Internațional), inclusiv cele oferite de Oficiul respectiv titularilor înregistrărilor internaționale (de exemplu, termenul pentru a răspunde unui refuz), vor fi extinse în consecință.

8.Având în vedere cele de mai sus, Oficiile părților contractante vor informa Biroul Internațional despre faptul că nu sunt deschise publicului și vor indica data până la care vor rămâne închise, fie în aceeași comunicare, fie imediat ce această dată este cunoscută, și vor specifica data la care se vor redeschide.

9.Biroul Internațional va pune la dispoziția publicului orice astfel de informație care i-a fost comunicată în mod oficial de către Oficiile părților contractante.

III. Sfaturi suplimentare pentru solicitanți și titulari

10.Solicitanților, titularilor și reprezentanților acestora li se recomandă să nu aștepte până în ultimul moment pentru a trimite o comunicare sensibilă la factorul temporal la Biroul Internațional sau la Oficiile părților contractante.

11.Pentru comunicarea cu Biroul Internațional, aceștia sunt încurajați să utilizeze serviciile electronice ale OMPI, respectiv eHague, ePay și eRewewal. Documentele și comunicările de natură neconfidențială pot fi, de asemenea, transmise Biroului Internațional prin intermediul Contact Hague, folosind funcția Upload Documents.