2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comunicat de presă

08.09.2016

În această dimineață, în fața Teatrului Verde din parcul Valea Morilor, domnul Octavian Apostol, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a prezentat raportul prilejuit de împlinirea a 1 an de activitate.

În acest context, ca dovadă  a implicării instituției și în acțiuni caritabile și civice, au fost inaugurate primele două bănci cu design modern donate de AGEPI parcurilor orașului Chișinău. Alte două bănci similare vor fi instalate în sectorul Ciocana.

La preluarea mandatului, domnul director general Octavian Apostol a declarat că vine la AGEPI să facă performanță și și-a stabilit câteva priorități, printre care: debirocratizarea și transformarea instituției în prestator transparent de servicii, înființarea unui centru de consultanță și promovarea intensă a Sistemului Național de protecție și respectare a drepturilor de Proprietate Intelectuală (PI), implementarea unei curricule de proprietate intelectuală în învățământul secundar și consolidarea curriculei din învățământul superior.

În cadrul prezentării, domnul Octavian Apostol a precizat: “Realizările pe care le voi anunța aparțin întregii echipe AGEPI. Pentru că primul obiectiv a fost să modelez echipa găsită aici astfel încât să lucreze eficient, rapid, cu rezultate palpabile.”

Promovarea intensivă a sistemului național de PI și diseminarea acțiunilor în spațiul public a condus la plasarea AGEPI ca lider în topul vizibilității, printre instituțiile de stat sau internaționale din Republica Moldova.

O dovadă a eficienței activităților organizate și coordonate în ultimul an este finalizarea obiectivelor ce revin AGEPI în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova.

Succesele obținute au fost posibile și grație accentului pus pe pregătirea personalului propriu, dar și a altor categorii profesionale a căror activitate are tangență cu domeniul Proprietății Intelectuale. Judecători, procurori, personal auxiliar din domeniul justiției, vameși sau polițiști au urmat cursuri specifice de perfecționare organizate de specialiștii AGEPI.

În perioada de referință, o atenție deosebită a fost acordată susţinerii brevetării peste hotare, susţinerii participării inventatorilor noştri la expoziţii internaţionale.

Nu mai puţin important, a fost susţinută participarea unor tineri, elevi sau studenţi, la expoziţii naţionale sau internaţionale și au fost acordate premii substanțiale laureaților unor astfel de concursuri.

În condițiile recesiunii globale, prin complexul de măsuri aplicate, AGEPI a înregistrat o creștere cu 7,2 procente a numărului de mărci înregistrate, acesta fiind un alt indicator al eficienței instituției.

O implicare directă s-a produs în domeniul Indicațiilor Geografice și Denumirilor de Origine. Producătorilor le-au fost acordate reduceri de taxe semnificative, în paralel cu asigurarea unei promovări constante, la expoziții și evenimente internaționale de amploare, cum ar fi Conferinţa de Nivel Înalt privind Proprietatea Intelectuală de la Beijing, desfășurată în luna iulie 2016.

Pe parcursul primului an de mandat a directorului general Octavian Apostol,  activitatea normativă în domeniul proprietăţii intelectuale a fost marcată de continuarea promovării și aprobării unor iniţiative normativ-legislative cu un impact important pentru întregul sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale din Republica Moldova. Au fost aprobate proiecte de importanţă vitală privind Denumirile de Origine și Indicațiile Geografice, modificări esenţiale în legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe, sau cu privire la procedura de susţinere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova.

În perspectivă, activitatea AGEPI va fi orientată spre noi priorități, printre care menționăm: reducerea termenului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, identificarea de noi modalități de promovarea a Indicațiilor Geografice și lărgirea acestei game de produse (de exemplu, includerea celebrei pietre de Cosăuți), consolidarea sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe.

Întreaga activitate a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală pleacă de la premisa că cea mai prețioasă resursă a Republicii Moldova este inteligența și întregul colectiv depune eforturi pentru valorificarea optimă a acestei resurse.

AtaşamentMărime
Fişier Prezentare-raport_de activitate.pptx13.62 MB