2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală are o nouă componență

21.07.2020

Pe 20 iulie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 489/2008 cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală (CNPI), inițiate în scopul actualizării componenței nominale a CNPI și ajustării acesteia la actele normative aprobate în contextul reformei administrației publice.

Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală este un organ consultativ pe lângă Guvern şi este constituită în scopul coordonării şi asigurării interacţiunii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, precum şi titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activităţile orientate spre dezvoltarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, combaterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală şi lupta cu contrafacerea şi pirateria în Republica Moldova.

De la instituirea sa în anul 2008, Comisia a reușit să promoveze mai multe inițiative și recomandări menite să consolideze sistemul național de proprietate intelectuală, servind drept o platformă de comunicare și dialog pentru toți actorii implicați în procesul de creare, protecție și valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Astfel, pe lângă reprezentanții ministerelor și altor autorități cu responsabilități în domeniul protecției și asigurării respectării drepturilor de PI, în componența Comisiei se regăsesc reprezentanți ai sectorului academic și ai sectorului privat, în persoana președintelui Academiei de Științe a Moldovei și, respectiv, a președintelui Camerei de Comerț și Industrie.

Noua componență a Comisiei corespunde prevederilor Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, prin care a fost exclusă funcția de viceministru și instituită funcţia de secretar de stat, precum și prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 189/2017 pentru aprobarea listei ministerelor, prin care a fost aprobată reorganizarea instituţională a Guvernului.