2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Chestionar privind perioada publicării unei cereri în cadrul Sistemului de la Haga

18.07.2020

Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) invită organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), care reprezintă utilizatorii sistemului de la Haga pentru înregistrarea internațională a designului industrial, să completeze chestionarul referitor la perioada publicării unei cereri în cadrul Sistemului de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale atașate la această circulară.

Acest chestionar vine în contextul în care, la cea de-a opta Sesiune a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a sistemului de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor/modelelor industriale, desfășurată la Geneva, în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2019, s-a propus extinderea perioadei de publicare standard actuale de 6 luni la 12 luni.

Chestionarul, disponibil mai jos, poate fi completat în limbile engleză, franceză și spaniolă și urmează să fie transmis Biroului Internațional al OMPI, la următoarea adresă de email: hague.registry@wipo.int, până la data de 15 august 2020.

Despre Aranjamentul de la Haga

Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale a fost semnat în 1925 şi revizuit prin adoptarea mai multor acte, ultimul act fiind Actul de la Geneva semnat în 1999.

Aranjamentul instituie un sistem internațional de înregistrare internațională a desenelor și modelelor industriale - Sistemul de la Haga - care permite protejarea desenelor și modelelor industriale în statele membre ale Aranjamentului cu formalități minime: depunerea unei singure cereri la Biroul Internațional al OMPI, într-una din limbile Aranjamentului, cu achitarea unui singur set de taxe, într-o singură monedă.

Acesta este administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Republica Moldova a aderat la Aranjamentul de la Haga pe 14 februarie 1994, iar în 2001 a ratificat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga.