2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc sesiunea a XXI-a a Grupului de Lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

21.11.2023

În perioada 13-17 noiembrie 2023, la Geneva, a avut loc cea de-a 21-a sesiune a Grupului de Lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Ședința Grupului de lucru a fost deschisă de Binying Wang, Vice-directoare Generală a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care s-a arătat impresionată de numărul mare de delegați prezenți în sală după perioada de pandemie, menționând că Sistemul de la Madrid se dezvoltă, prin aderarea noilor membri, ultimele țări fiind Belize și Maurice, astfel numărul membrilor ajungând la 114 acoperind 130 de țări. La fel au fost menționate beneficiile depunerii on-line a cererilor prin platforma Madrid eFiling, tendința titularilor de mărci de a-și gestiona și conserva portofoliul, fapt vizibil din numărul mai mare de mărci reînnoite.

La ședință au participat reprezentanți a 86 state membre, 13 state observator, 1 organizație internațională interguvernamentală şi 15 organizații internaționale non-guvernamentale.

Din partea Republicii Moldova, la eveniment au participat:

- Ludmila Cocieru, șefă, Secția mărci internaționale, Direcția Mărci și Design Industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – prezentă în sala de ședințe la sediul OMPI

și în regim online:

- Victoria Pulbere, șefă adjunctă, Direcția mărci și design industrial, Direcția Mărci și Design Industrial, AGEPI,

- Galina Bologan, consultantă principală, Secția mărci internaționale, Direcția Mărci și Design Industrial, AGEPI.

În cadrul ședințelor au fost discutate propuneri de modificare a Regulamentului de executare a Protocolului privind Aranjamentul de la Madrid cu referire la înregistrarea internațională a mărcilor, termenul de răspuns la avizul de refuz provizoriu, alte subiecte discutate în cadrul sesiunilor anterioare, cât şi în cadrul acestei sesiuni. Inclusiv, a fost analizat raportul actualizat cu privire la introducerea altor limbi în cadrul Sistemului de la Madrid, cum ar fi: arabă, chineză și rusă.

De asemenea, în zilele de 15-16 noiembrie 2023, a fost organizată o masă rotundă în care au fost discutate/abordate atât de Biroul Internațional al OMPI, cât și de oficii, mai multe subiecte/probleme tehnice, cum ar fi: depunerea electronică a cererilor și schimbul de date cu oficiile de proprietate intelectuală, clasificarea produselor și serviciilor, aspecte financiare, radierea parțială, promovarea sistemului de la Madrid etc.

La masa rotundă, la rubrica Marketing și promovarea Sistemului de la Madrid, tema 9 din agendă, Ludmila Cocieru, a prezentat experiența Republicii Moldova în ceea ce privește distribuirea pliantului Sistemului de la Madrid.

Toate materialele pot fi accesate pe adresa: Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques: Vingt et unième session (wipo.int).