2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc sedinta ordinara a Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala

10.09.2013

Pe 6 septembrie curent s-a desfasurat sedinta Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala (CNPI), prezidata de catre viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei Valeriu Lazar.

In conformitate cu ordinea de zi, au fost puse in discutie urmatoarele chestiuni:

  • Cu privire la organizarea celei de-a 13-a editii a Expozitiei Internationale Specializate „INFOINVENT”;
  • Cu privire la sistemul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor si conexe.

Comisia a luat act de informatia prezentata de catre AGEPI cu privire la organizarea celei de-a 13-a editii a Expozitiei Internationale Specializate „Infoinvent-2013” si in scopul organizarii optime a acesteia, a decis sa se recomande tuturor autoritatilor publice sa se implice activ in organizarea si desfasurarea expozitiei si evenimentelor conexe, inclusiv a Conferintei Inovationale.

De mentionat ca in perioada 19-20 noiembrie 2013, in paralel cu lucrarile Expozitiei INFOINVENT, AGEPI impreuna cu ASM si AITT, precum si alte institutii interesate, va organiza o Conferinta inovationala in cadrul careia, la propunerea viceprim-ministrului Valeriu Lazar urmeaza sa fie prezentataStrategia inovationala a Republicii Moldova, document elaborat de Ministerul Economiei.

In cadrul conferintei vor fi abordate diverse aspecte privind rolul inovatiilor in cresterea economica, inclusiv problemele ce tin de dezvoltarea pietei de servicii si produse inovative din Republica Moldova, consolidarea parteneriatelor strategice in vederea implementarii inovatiilor si realizarii transferului tehnologic, sursele si mecanismele de finantare pentru sustinerea activitatii de inovare si transfer tehnologic, precum si cele mai bune practici si strategii de afaceri in domeniul valorificarii inovatiilor in scopul sporirii competitivitatii economiei nationale.

Evenimentul este destinat organizatiilor ce activeaza in sectorul de cercetare & inovare si transfer tehnologic, inclusiv institutiilor academice, universitatilor, rezidentilor parcurilor stiintifico-tehnologice si incubatoarelor inovationale, specialistilor in domeniul protectiei proprietatii intelectuale, precum si mediului de afaceri.

Totodata, in cadrul sedintei a fost prezentat un raport privind sistemul de gestiune colectiva din RM, fiind evidentiate principalele probleme din acest domeniu, ce tin de lipsa principiilor transparentei, concurentei si corectitudinii in raport cu autorii/titularii de drepturi si utilizatorii. De asemenea, a fost abordata problema tarifelor remuneratiei de autor si necesitatea elaborarii unor metodologii de calculare a sumelor ce urmeaza a fi achitate in functie de fiecare mod de valorificare a operelor. In acest context, s-a decis instituirea unui grup de lucru format din reprezentantii Ministerului Economiei, Ministerului Justitiei, Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, Camerei pentru Comert si Industrie si altor institutii relevante care va analiza si va propune solutii in ceea ce priveste sistemul de gestiune colectiva, inclusiv cu privire la tarifele si metodologiile de calcul ale remuneratiei de autor.