2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc ședința membrilor Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

14.12.2022

Pe 14 decembrie curent, la sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), s-a desfășurat ședința de lucru a membrilor Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală (Observator RDPI). La întrunire au participat reprezentanții AGEPI, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Consiliului Concurenței, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Serviciului Vamal și ai Procuraturii Generale.

Ședința a fost prezidată de către Eugeniu Rusu, Director general al AGEPI și, totodată, Președintele Observatorului.

Participanții la ședință au discutat despre măsurile de eficientizare a comunicării interinstituționale, îmbunătățirea Sistemului informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală, precum și despre planul de acţiuni al Observatorului RDPI pentru anul 2023. Un alt subiect de pe ordinea de zi a fost structura, formatul, termenele de prezentare a datelor și conţinutul Raportului naţional privind protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2022. De asemenea, participanții au pus în discuție și subiectul legat de competențele autorităților de constatare și examinare a contravențiilor în domeniul proprietății intelectuale.

Cei prezenți au apreciat pozitiv conlucrarea pe care o au cu AGEPI, exprimându-și interesul și pregătirea de a contribui la eficientizarea activității Observatorului RDPI în continuare.

Amintim că, pe 19 octombrie curent, a fost semnat Ordinul interinstituțional cu privire la activitatea Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Documentul a fost agreat și semnat de către administrația autorităților publice responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova și anume: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței.

Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală activează în cadrul AGEPI din anul 2011. Scopul creării acestuia a fost asigurarea schimbului de informaţii dintre autorităţile responsabile de monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dar și elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu. Totodată, Observatorul exercită funcţiile Centrului de notificare a Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind implementarea Acordului TRIPs și constituie un mijloc eficient de promovare a activităţilor desfășurate de către diverse autorităţi, instituţii implicate în combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.