2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Asigurarea respectării drepturilor indicațiilor geografice, subiect discutat în cadrul unei ședințe la sediul MEI

20.02.2018

Pe 20 februarie curent, specialiștii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au participat la o ședință axată pe probleme de asigurare a protecției și respectării a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul indicațiilor geografice, organizată la sediul Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI). La întâlnire au participat reprezentanții AGEPI, MEI și ÎS “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”.

Scopul ședinței a fost realizarea unui schimb de informații referitor la implementarea sistemului național de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul indicațiilor geografice și denumirilor de origine, în contextul asigurării respectării angajamentelor asumate de către Republica Moldova în virtutea Acordului de Asociere dintre RM și UE pe segmentul indicațiilor geografice.  

Ședința a fost prezidată de către Iuliana Drăgălin, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

În cadrul întrevederii, Simion Levițchi, șef Direcție mărci și design industrial, a trecut în revistă caracteristicile sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova, în special în contextul implementării prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în materie de indicații geografice. Ulterior, Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire AGEPI, a prezentat cadrul legal de asigurare a drepturilor asupra IG, competențe instituționale legale, măsuri aplicate și sancțiuni.

Participanții au discutat diversele aspecte referitoare la asigurarea respectării drepturilor indicațiilor geografice, mecanismele de protecție și control a indicațiilor geografice pe piața internă, dar și modalitatea de comunicare dintre instituțiile competente în cazul depistării unor încălcări ale drepturilor asupra indicațiilor geografice. Un subiect distinct l-a constituit mecanismul de asigurare a respectării indicațiilor geografice ale UE pe teritoriul Republicii Moldova. 

În virtutea Acordului de Asociere, în Republica Moldova sunt protejate mai mult de 3500 de indicații geografice ale statelor membre ale UE.

Informația referior la IG-urile protejate în baza Acordului de Asociere este disponibilă pe pagina web AGEPI: http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx