2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Arhiva AGEPI, un exemplu de activitate arhivistică

15.09.2016

În perioada 12-14 septembrie curent, în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc un control complex privind starea arhivei departamentale și modul de ținere a lucrărilor de secretariat.

Verificarea a fost realizată de reprezentanții Arhivei Naționale a Republicii Moldova, care au menționat că AGEPI a reușit să creeze condiţii prielnice pentru păstrarea documentelor.

În depozitele arhivei Agenției este respectat regimul necesar de temperatură şi umeditate. Dosarele sunt păstrate potrivit tuturor standardelor necesare păstrării documentelor de arhivă, în confromitate cu prevederile legislației naționale.

Reprezentantul Arhivei naționale a menționat că specialiștii responsabili de arhivarea documentelor întocmesc corect și în termenii stabiliți documentele create în cadrul activităților de bază desfășurate de AGEPI.

Documentele din arhiva AGEPI constituie surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat. Totodată, acestea nu au fost preluate la păstrare de către Arhiva Națională a Republicii Moldova și se păstrează în volum deplin în depozitele arhivei instituției.

Reprezentanții Arhivei Naționale a Republicii Moldova au apreciat faptul că în cadrul AGEPI a fost constituită Comisia de expertiză a valorii documentelor de arhivă și faptul că administrația AGEPI ține la evidență strictă starea generală a arhivei departamentale a instituției.  

Arhiva AGEPI include nu numai documentele administrative și de secretariat, dar și dosare privind obiectele de proprietate intelectuală protejate de Agenție (invenții, mărci, desene și modele industriale și alte obiecte de proprietate intelectuală).

Menționăm că, în cadrul AGEPI este implementat sistemul de arhivare electronică a documentelor cererilor și titlurilor de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală. Astfel, arhiva electronică a documentelor la moment include   informații despre 61392  de cereri depuse și titluri de protecție acordate în domeniul proprietății intelectuale.

Cele mai vechi documente din arhiva  AGEPI sunt din anul 1976.