2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate

14.07.2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativprin care urmează a fi operate modificări în Legea nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în scopul asigurării implementării Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, precum şi în vederea consolidării și  înlăturării tuturor deficiențelor sistemului de protecție.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 28 iulie 2020, în format electronic, la adresa: jana.turcan@agepi.gov.md.

Persoana de contact: Jana Țurcan, consultant principal, Secția Legislație, tel: (022) 400563.