2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI prelungește termenul pentru prezentarea propunerilor asupra proiectelor de metodologii privind remunerația datorată pentru valorificarea operelor și/sau obiectelor drepturilor conexe

24.07.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, la data de 09.07.2018, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a lansat consultări publice pe marginea proiectelor de metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor dreptului de autor şi titularilor drepturilor conexe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe, părțile interesate fiind în drept să prezinte, până la data de 23.07.2018, propuneri asupra următoarelor proiecte

AGEPI prelungește termenul de prezentare a opiniilor și propunerilor asupra acestora, până la data de 30.08.2018, prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate mai sus sau la sediul AGEPI, str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.