2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la Ziua Academiei de Științe a Moldovei: 63 de ani de la fondare și 77 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic

13.06.2024

Pe 12 iunie curent, Directorul general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa, a participat la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Academiei de Științe a Moldovei (AȘM): 63 de ani de la fondare și 77 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic.

La ședința festivă au participat membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directorii agențiilor și ai institutelor de cercetare, rectori ai universităților, cercetători științifici, oameni de cultură dar și oaspeți de onoare din străinătate. În cadrul acesteia, s-au prezentat rezultatele remarcabile obținute în activitatea științifică, precum și perspectivele și provocările în fața cărora se află academia în prezent.

În cuvântul său de salut, directorul general adjunct al AGEPI a transmis întregului corp academic felicitări, urări de sănătate, prosperitate și noi realizări.

„AȘM reprezintă o instituție de mare prestigiu național care, prin activitatea sa prodigioasă, a înregistrat rezultate valoroase, de o importanță majoră pentru economia Republicii Moldova, pentru dezvoltarea societății noastre în general, pentru propășirea științei și inovării naționale și integrarea acestora în spațiul de cercetare internațional. Având în grija sa protecția şi promovarea capitalului intelectual, AGEPI conlucrează fructuos cu AȘM. Astfel de colaborări reprezintă un pilon fundamental în dezvoltarea și progresul societății, contribuind la consolidarea legăturilor dintre mediul academic, cercetare și sectorul privat. Este remarcabil faptul că o bună parte din totalul invențiilor și tehnologiilor noi protejate în Republica Moldova aparține cercetătorilor și inventatorilor din institutele noastre de cercetare.”, a afirmat Andrei Popa de la tribună.

Evenimentele au inclus și o expoziție de fotografie, artă și realizări ale cercetătorilor.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Academia de Științe a Moldovei au o colaborare solidă și durabilă, având la activ numeroase proiecte de succes derulate în anii precedenți. Prin participarea la aceste evenimente, AGEPI a subliniat importanța cooperării dintre instituții în promovarea proprietății intelectuale și susținerea inovației în țară.