2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI lansează consultări publice pe marginea proiectului de modificare și completare a unor acte legislative

14.02.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și în vederea identificării celor mai optime soluții de obținere în termeni cât mai restrânși a protecției juridice a mărcilor și desenelor/modelelor industriale pe teritoriul Republicii Moldova, AGEPI lansează consultările publice pe marginea proiectului de modificare și completare a unor acte legislative (Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor și Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale) în scopul oferirii solicitanților a oportunității înregistrării mărcilor și desenelor/modelelor industriale în regim accelerat și obținerii certificatelor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate intelectuală în termen de 15 zile lucrătoare. 

Suplimentar normelor ce reglementează procedura de înregistrare în regim accelerat, proiectul nominalizat conține și norme ce perfecționează în ansamblu mecanismul de înregistrare a mărcilor, desenelor/modelelor industriale stabilit conform cadrului juridic existent.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 28.02.2018, la adresele electronice: dorina.colsatschi@agepi.gov.md și corina.cristea@agepi.gov.md. Pentru detalii puteți apela: 022-400-562.

Proiectul