2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a lansat Raportul de activitate pentru anul 2020

03.06.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță lansarea Raportului anual, care reflectă activitatea complexă și multilaterală a instituției pe parcursul anului 2020.

Raportul conține informații relevante, inclusiv date statistice și analitice, cu privire la procesele de brevetare și înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), evoluțiile legislative, dar și activitățile de promovare a proprietății intelectuale pe plan național și internațional.

Deși anul care s-a scurs a fost puternic marcat de pandemia de COVID-19 și activitatea AGEPI a decurs în condiţii specifice, determinate de impactul negativ al crizei epidemiologice și economice, constatăm cu satisfacție că interesul pentru proprietatea intelectuală s-a menținut la un nivel relativ ridicat.

În perioada de bilanț au fost depuse în total 10018 cereri de acordare și de reînnoire a protecției OPI, ceea ce constituie o creștere cu peste 2,5 % față de anul 2019. Aceeași tendință se atestă și la capitolul Protecție acordată, inclusiv Reînnoiri, fiind înregistrată o majorare a numărului de OPI, cărora li s-a acordat, fie a fost reînnoită protecția, cu 2,4 % comparativ cu perioada anterioară.

În pofida restricțiilor de mobilitate și de organizare a evenimentelor în persoană, AGEPI și-a continuat  activitățile de promovare şi Instruire în materie de PI, dar și de consolidare a cooperării internaţionale, acestea fiind organizate preponderent în mediul virtual.  

În Raport sunt prezentate și acțiunile prioritare ale AGEPI pentru anul 2021, menite să contribuie la dezvoltarea și creșterea performanțelor pe toate domeniile de competență ale instituției.

Raportul anual de activitate al AGEPI pentru anul 2020 poate fi consultat în limbile română și engleză la următoarea adresă: http://agepi.gov.md/ro/publication/50 .