2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI inițiază elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe în scopul transpunerii unei Directive europene

23.01.2023

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informează despre inițierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe în vederea transpunerii Directivei 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act normativ, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 14.02.2023 inclusiv, în format electronic, la adresa: office@agepi.gov.md.

Persoane de contact: