2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI anunță organizarea dezbaterilor publice

07.07.2017

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Hotărârii de Guvern privind Lista echipamentelor și suporturilor materiale pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, precum și cuantumul acestei remunerații.

Astfel, în vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de hotărâre, prima rundă de dezbateri publice se organizează la data de 13.07.2017ora 10:00, la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău, MD-2024), sala de ședințe, et. 2, cu participarea tuturor părților interesate.

Proiectul http://agepi.gov.md/sites/default/files/2017/06/Proiect.pdf

Nota informativă - http://agepi.gov.md/sites/default/files/2017/06/nota_2.pdf.