2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI anunță licitație „cu reducere” pentru comercializarea automobilelor

28.12.2018

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță pentru data de 22.01.2019, ora 10:00, la sediul AGEPI (Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD2024, Chișinău, Republica Moldova, tel. 022400627, sala de conferințe) desfășurarea licitației „cu reducere” pentru comercializarea automobilelor:

Lotul I – Mazda 3; Anul producerii – 2008; Capacitatea cilindrică a motorului – 1598 cm3; Cutie de viteză - automată; Prețul inițial de expunere la licitație – 66558,00 lei.

Lotul II – Mazda 3; Anul producerii – 2009; Capacitatea cilindrică a motorului –  1999 cm3; Cutie de viteză – automată; Prețul inițial de expunere la licitație – 98335,00 lei.

Taxa de participare la licitație pentru persoanele fizice – 600 lei; pentru persoanele juridice 1200 lei. Acontul constituie 10% din prețul inițial pentru fiecare automobil expus la licitație.

Acontul și taxa de participare la licitație se vor achita prin transfer bancar la contul de decontare al AGEPI: 1015601000112, BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A., Codul băncii: MOBBMD22, Codul IBAN: MD30MO2224ASV92591497100, Codul TVA: 0608870.

Participanții la licitație vor prezenta Comisiei de licitație nu mai târziu de 18.01.2019, ora 16:00, următoarele documente:

  1. Cererea, conform anexei 1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330824);
  2. Pentru persoane fizice: Buletin de identitate (copia);
  3. Pentru persoane juridice: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (copie) cu semnătura și ștampila umeda a participantului;
  4. Procura, în cazul participării prin reprezentanți;
  5. Actele care confirmă achitarea acontului și taxei de participare la licitație, la contul indicat.

Cumpărătorul achită prețul adjudecat la licitația „cu reducere” în termen de 7 zile după semnarea procesului – verbal privind rezultatele licitării.

Familiarizarea cu automobilele expuse la licitație se va efectua la sediul AGEPI, de luni pînă vineri între orele 8:00 și 16:30.