2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI și AȘM: Parteneriat durabil pentru inovație și proprietate intelectuală în Republica Moldova

10.11.2023

Cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, a luat parte la cea de-a doua ediție a Festivalului cercetării și inovării "Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective", organizat de către Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

Evenimentul, desfășurat în format hibrid, a inclus o expoziție și o ședință festivă, aducând împreună personalități notabile din lumea științifică, rectori ai instituțiilor de învățământ superior, directori de institute de cercetare, directori de agenții, cercetători științifici, cadre didactice și alte persoane interesate de promovarea științei și inovației.

Eugeniu Rusu, în discursul său din cadrul Festivalului, a subliniat colaborarea de durată dintre AGEPI și AȘM, evidențiind succesul mai multor proiecte frumoase dezvoltate în anii precedenți. Directorul general al AGEPI a subliniat, de asemenea, importanța inovațiilor și contribuția comunității științifice și a mediului de afaceri din Moldova la dezvoltarea economiei naționale.

"Într-o eră în care inovația și creativitatea devin din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea societății, proprietatea intelectuală devine un pilon esențial pentru protejarea și promovarea eforturilor intelectuale. Suntem ferm dedicați să sprijinim cercetătorii și inovatorii în procesul de valorificare a creațiilor lor, oferindu-le instrumentele necesare și cadrul legal pentru a-și transforma ideile în surse durabile de dezvoltare economică.", a declarat Eugeniu Rusu în timpul Festivalului. 

Evenimentul curent a reprezentat o platformă remarcabilă, oferind cercetătorilor posibilitatea de a-și expune rezultatele științifice și realizările de valoare obținute în ultimii ani. În cadrul acestui Festival, nu doar progresele notabile în domeniul științei au fost subliniate, ci și importanța fundamentală a colaborării continue între instituțiile academice și sectorul privat în promovarea inovației și dezvoltării durabile în Republica Moldova.

Amintim că prima ediție a Festivalului cercetării și inovării a avut loc pe 10 noiembrie 2022. Evenimentul a constituit un forum de discuții și schimb de idei între părțile interesate, consolidând legăturile dintre cercetare, inovare și dezvoltare durabilă.