2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adunarea Generala a statelor membre ale OMPI

22.09.2009

In perioada 22 septembrie-1 octombrie 2009 la Geneva se desfasoara cea de-a patruzeci si saptea serie de Reuniuni ale statelor membre OMPI.

Delegatiile tarilor membre se vor intruni in sesiuni ordinare sau extraordinare, pe ordinea de zi fiind subiecte precum: Raportul de activitate pentru anul 2008, Planul strategic al OMPI pentru 2010-2015, Rapoartele Comitetului pentru dezvoltare si proprietate intelectuala, Comitetului permanent pentru dreptul de autor si drepturile conexe referitor la protectia interpretarilor audiovizuale, drepturilor organismelor de difuziune prin eter si prin cablu, precum si la limitari si exceptii de la dreptul de autor si drepturile conexe, Comitetului permanent pentru dreptul brevetelor, Comitetului permanent pentru dreptul marcilor, indicatiilor geografice, desenelor si modelelor industriale referitor la reprezentarile marcilor netraditionale: tridimensionale, de culoare, holograme, semne animate sau multimedia, gestuale, sonore, olfactive, gustative etc. Vor fi de asemenea puse in dezbatere probleme referitoare la Comitetul interguvernamental privind proprietatea intelectuala, resursele genetice, cunostintele traditionale si folclorul, raportul Grupului de lucru al Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor (PCT) privind modificarile propuse la PCT, sistemul de management al calitatii in cadrul organismelor internationale ale PCT, propunerea privind depunerea cererilor in unele limbi suplimentare in cadrul Sistemului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, amendamente la instructiunile unor acte ale Sistemului de la Haga privind depozitul international al desenelor/modelelor industriale, programul de modernizare a tehnologiilor informationale in Sistemul de la Haga, activitatile viitoare ale Grupului de lucru privind dezvoltarea Sistemului de la Lisabona referitor la protectia indicatiilor locului de origine a produselor si inregistrarea lor internationala, aspecte legate de numele de domenii in Internet, cooperarea in cadrul declaratiilor Conferintei diplomatice pe Tratatul privind dreptul brevetelor, sesiunea inaugurala a Adunarii Tratatului de la Singapore. Alte puncte din ordinea de zi se vor referi la componenta Comitetului coordonator OMPI, alegerea membrilor comitetelor executive ale Uniunilor de la Paris si Berna, politica de instituire a Birourilor externe ale OMPI, Acordul de cooperare dintre OMPI si OMC etc.

Statele membre se vor expune si vor aproba Documentul final privind sesiunile celor 20 de adunari si altor organe de conducere ale statelor membre OMPI si ale uniunilor administrate de OMPI, care se vor intruni in perioada nominalizata.

Delegatia AGEPI, condusa de Dorian Chirosca, Director General, va expune pozitia Republicii Moldova vizavi de subiectele de pe Agenda consolidata a Adunarilor statelor membre OMPI, va sustine interesele tarii in cadrul acestor Adunari, precum si in cadrul Grupului regional al Tarilor Europei Centrale si Statelor Baltice, din care face parte Republica Moldova, membru la 15 adunari si organe de conducere ale OMPI.