2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Acordul Brexit: implicațiile sfârșitului perioadei de tranziție pentru utilizatorii Sistemului de la Madrid

30.07.2020

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) prevede o perioadă de tranziție care se încheie pe 31 decembrie 2020. Guvernul Regatului Unit a indicat pașii pe care îi va lua pentru a asigura o protecție continuă în Marea Britanie a înregistrărilor internaționale ale mărcilor cu efect în UE, înainte de sfârșitul perioadei de tranziție.

Înregistrări internaționale în cadrul Sistemului de la Madrid în privința cărora Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) nu a emis o decizie la 1 ianuarie 2021

Titularul unei înregistrări internaţionale în care este desemnată UE, în privința căreia EUIPO nu a emis o decizie până la data de 1 ianuarie 2021, va putea solicita înregistrarea mărcii pe cale națională la Oficiul de Proprietate Intelectuală al Regatului Unit (UKIPO), în termen de nouă luni de la 1 ianuarie 2021. Data inițială a desemnării UE va fi păstrată.

Același lucru este valabil și pentru titularii a căror înregistrare internațională sau desemnare posterioară a UE, după caz, este înscrisă în Registrul internațional după încheierea perioadei de tranziție, dar cu o dată anterioară datei de 1 ianuarie 2021. În acest caz, perioada menționată de nouă luni va fi contorizată de la data la care înregistrarea internațională sau desemnarea posterioară a UE a fost înscrisă în Registrul internațional.

Înregistrările internaționale în cadrul Sistemului de la Madrid protejate în UE înainte de 1 ianuarie 2021

După încheierea perioadei de tranziție, o marcă națională comparabilă, înregistrată în Registrul Regatului Unit, va fi creată pentru fiecare înregistrare internațională protejată în UE înainte de sfârșitul acestei perioade.

În cazul în care protecția rezultă din mai multe desemnări ale UE într-o înregistrare internațională (de exemplu, o desemnare făcută în cererea internațională și o desemnare posterioară), se va crea câte o marcă națională comparabilă pentru fiecare denumire.

Aceste mărci comerciale comparabile create în Marea Britanie vor fi independente de înregistrarea internațională și reglementate de legislația Regatului Unit. Titularii vor trebui să le gestioneze direct cu UKIPO.

Management centralizat în cadrul Sistemului de la Madrid pentru o marcă comparabilă a Regatului Unit

După încheierea perioadei de tranziție, titularul poate solicita extinderea drepturilor în Regatul Unit în cadrul înregistrării internaționale care a determinat crearea unei mărci comerciale comparabile din Regatul Unit. În conformitate cu articolul 4 bis din Protocol, înregistrarea internațională va substitui marca comercială comparabilă a Regatului Unit, permițând titularului să recâștige avantajele gestiunii centralizate. Titularul poate solicita Oficiului din Regatul Unit să ia notă de această substituire în Registrul Regatului Unit.

Același lucru va fi valabil și pentru o înregistrare a Regatului Unit pentru care titularul a revendicat data anterioară a unei desemnări a Uniunii Europene. Ulterior, titularul poate desemna Regatul Unit în înregistrarea internațională în cauză după înregistrarea mărcii în Regatul Unit și articolul 4 bis din Protocol va fi aplicat corespunzător.

Atenționăm că, în timp ce un drept comparabil al Regatului Unit va fi generat automat, o desemnare posterioară a Regatului Unit va fi supusă examinării de către UKIPO și va fi publicată pentru opoziție.

Menţionăm că, în prezent, în Registrul Internațional al Mărcilor sunt înscrise 75 de mărci din Republica Moldova cu efecte în Uniunea Europeană.

Pentru informații suplimentare accesaţi: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=4aa067d9bb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_27_12_12&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-4aa067d9bb-256583301