2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

„Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului” celebrată la Chișinău

29.06.2015

Anual, în ultima sâmbătă a lunii iunie în Republica Moldova se marchează „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului”, zi ce serbează spiritul inventiv, munca asiduă în domeniul științei și inovării, precum și creativitatea tehnică.

Cu această ocazie, la 26 iunie curent  a avut loc o ședința festivă, organizată de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din Moldova „Inovatorul”. Gazda evenimentului a fost Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Ședința Festivă a fost moderată de dl Nicanor Solcan, președintele UIR Inovatorul.

La ședința solemnă au participat cercetători, inventatori și raționalizatori din cadrul instituțiilor academice și universitare, precum și întreprinderilor din Republica Moldova. Printre invitații speciali, participanți la ședința festivă, care au adresat  mesaje de felicitare comunității inventatorilor și raționalizatorilor din republică  menționăm prezența :  academicianului  Valeriu Canțer, președinte al Consiliului Național pentru Atestare și Acreditare al Republicii Moldova, academicianului Ion Tighineanu, Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, dr. în drept, Ion Țîganaș, vicedirectorul general AGEPI, dl Oleg Budza, președintele CNSM ș.a.

Tradițional, AGEPI desfășoară diverse activități de sensibilizare  a cercetătorilor și inventatorilor din republică cu privire la necesitatea protecției realizărilor științifice și inovaționale, sursele de informare în domeniul proprietății intelectuale și alte aspecte  privind asigurarea respectării drepturilor  asupra obiectelor de proprietate intelectuală protejate (seminare, mese rotunde, concursuri), precum și acțiuni de  susținere și promovare a inventatorilor și realizărilor acestora  la expozițiile internaționale de peste hotarele țării. În cadrul ședinței solemne, cei mai activi inventatori și raționalizatori ai anului, laureați ai ediției curente a concursurilor  „Cel mai activ raţionalizator” şi „Cel mai tânăr raţionalizator”, organizate de UIR „Inovatorul”,în comun cu AGEPI și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova au fost menționați cu diplome și premii acordate de către organizatori.

Activitățile consacrate Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului-2015 a fost mediatizate la Radioul naţional, în cadrul emisiunii „Evrica”.