2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședința grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective

28.12.2015

La 28 decembrie 2015, în incinta Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a avut loc ședința grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective, din care fac parte specialiști din cadrul AGEPI, precum și reprezentanţii autorităţilor publice şi ai instanţelor de judecată.

Întrunirea a avut drept scop identificarea soluțiilor eficiente de deblocare a situației din domeniul gestiunii colective prin asigurarea funcționalității și evitarea litigiilor în instanța de judecată, astfel încât autorii și titularii de drepturi să încaseze remunerațiile pentru valorificarea creațiilor lor.

Ședința a fost moderată de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Octavian Apostol. În deschiderea ședinței, Directorul general AGEPI a accentuat prioritățile sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe, prin prisma realizării în mod transparent a atribuțiilor de colectare, distribuire și achitare a remunerației. Octavian Apostol a menționat că AGEPI, în calitatea sa de autoritate publică ce monitorizează gestiunea drepturilor, va întreprinde toate măsurile pentru asigurarea în mod eficient a competențelor legale din partea tuturor OGC-urilor pentru a transforma sistemul în unul funcțional și a aduce claritate atât pentru autori cât și pentru utilizatori.

Totodată, Andrei Popa, consilierul directorului general al AGEPI, a anunțat că întrunirea face parte dintr-un plan de acțiuni de ameliorare a situației create în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și celor conexe, în scopul asigurării exercitării corespunzătoare a drepturilor titularilor cât și executării optime a obligațiilor de plată a beneficiarilor diferitelor forme de valorificare a creațiilor intelectuale. Recomandările Grupului de lucru consultativ vor fi luate în consideraţie în procesul decizional a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe din cadrul AGEPI, a accentuat Andrei Popa.

AGEPI a inițiat crearea Grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective în scopul asigurării transparenței şi corectitudinii decizionale, precum şi perfecţionării practicii de aplicare a legislaţiei şi creării condiţiilor protecţiei juridice şi apărării eficiente a drepturilor de autor şi conexe.

Grupul de lucru consultativ urmează să se întrunească și în cadrul altor ședințe pe parcursul anului 2016, pentru a discuta subiecte din domeniul protecției drepturilor de autor, în special cele legate de gestiunea colectivă.