2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședință de lucru privind consolidarea relațiilor în domeniul PI dintre Moldova și Azerbaidjan

20.11.2023

Pe 20 noiembrie, a avut loc o ședință de lucru în format de videoconferință între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova și Agenția pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Azerbaidjan (COPAT). La eveniment au participat reprezentanți ai ambelor oficii, iar scopul acestuia a fost consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două instituții.

Principala temă de discuție a ședinței a fost examinarea oportunității încheierii unui Acord de cooperare în domeniul proprietății intelectuale, care să acopere atât aspectele ce vizează domeniul proprietății industriale, cât și cele ce vizează domeniul dreptului de autor și drepturileor conexe. Această inițiativă derivă din recomandările Protocolului celei de-a IV-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-azere pentru cooperare comercial-economică (punctul 3.8.)

În cadrul întâlnirii, s-a analizat stadiul actual al colaborării dintre AGEPI și COPAT. A avut loc un schimb de informații și opinii referitor la recentele evoluții legislative și instituționale în domeniul proprietății intelectuale, precum și privind proiectele aflate în derulare în cele două țări.

Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa, a adus în atenție prioritățile legate de integrarea europeană a sistemului național de proprietate intelectuală, subliniind activitatea instituției în acest sens.

Cooperarea moldo-azeră în domeniul protecției proprietății intelectuale se desfășoară în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale, încheiat la Baku la 23 aprilie 2008, Memorandumul de Cooperare dintre AGEPI și Oficiul pentru Brevete și Mărci al Republicii Azerbaidjan din 6 septembrie 2017, precum și tratatele și acordurile internaționale și regionale la care ambele state sunt parte, inclusiv în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. De asemenea, cooperarea se materializează prin intermediul schimburilor de experiență în cadrul evenimentelor internaționale și regionale la care participă reprezentanții instituțiilor implicate.

Această ședință de lucru reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul proprietății intelectuale dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan și deschide calea pentru o mai strânsă colaborare în viitor, părțile agreând încheierea unui Acord de colaborare între oficiile celor două țări.