2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Şedinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală

19.06.2015

Pe 18 iunie curent la Ministerul Economiei al Republicii Moldova a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI).

Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele Comisiei, viceprim-ministrul, ministrul Economiei, dl Stephane Christophe BRIDE, cu participarea membrilor CNPI, reprezentanţi ai AGEPI, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Culturii, Academiei de Ştiinţe, Camerei de Comerţ şi Industrie şi Serviciului Vamal.

Astfel, în cadrul şedinţei CNPI au fost prezentate Raportul de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul 2020, Raportul de activitate al Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2014,  precum şi informaţii privind susţinerea brevetării în străinătate şi modalitatea de decernare a medaliilor OMPI.

 De asemenea, s-a luat act de informaţia privind rezultatele activităţii de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră în 2014 prezentată de Serviciul Vamal.

 Totodată, în cadrul şedinţei a fost prezentat un raport privind modalitatea de valorificare şi asigurare a protecţiei asupra obiectelor de proprietate intelectuală, titular al cărora sunt autorităţile/instituţiile publice.

 Membrii CNPI au luat act de informaţia prezentată de AGEPI privind cadrul legal, cadrul instituţional şi situaţia la zi în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) şi specialităţilor tradiţionale garantate (STG) în Republica Moldova. S-a menţionat faptul că în Republica Moldova există un cadru normativ adecvat şi eficient privind asigurarea protecţiei IG şi DO, inclusiv ce ţine de asigurarea respectării drepturilor. Însă au mai rămas carenţe în procesul de înregistrare a acestora la nivel naţional, ceea ce face imposibilă protecţia lor la nivel internaţional şi european, în consecinţă aceste instrumente eficiente de promovare a exportului produselor autohtone de calitate, rămân neutilizate. De asemenea, rămâne neexploatat potenţialul enorm al sistemului IG de dezvoltare rurală şi a agroturismului, de creare a noi locuri de muncă şi de stabilizare a forţei de muncă la sate, de perpetuare a tradiţiei şi în scop final, de promovare a imaginii ţării.

În rezultatul examinării tuturor subiectelor de pe ordinea de zi, Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală a evidenţiat următoarele recomandări:

  • consolidarea activităţii Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi implicarea activă a titularilor drepturilor de proprietate intelectuală;
  • intensificarea colaborării interinstituţionale pentru analiza fenomenului contrafacerii şi pirateriei în Republica Moldova;
  • necesitatea inventarierii portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală create sau utilizate în cadrul instituţiilor publice şi întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea protecţiei OPI;
  • promovarea brevetării în străinătate;
  • revizuirea potenţialului naţional a produselor ce pot fi comercializate sub o IG/DO sau în calitate de STG, pe zonele/regiunile geografice şi necesitatea instruirii persoanelor desemnate din cadrul fiecărei instituţii responsabile să coordoneze activităţile axate pe protecţia şi promovarea IG, DO, STG.

***

Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală este un organ consultativ, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008 în scopul coordonării şi asigurării interacţiunii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, precum şi titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activităţile orientate spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, combaterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală şi lupta cu contrafacerea şi pirateria în RM.

Sursa foto: mec.gov.md.