2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Întreprinderile mici și mijlocii au beneficiat de un curs de instruire privind promovarea inovațiilor

29.06.2015

În perioada 26-27 iunie 2015,  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a organizat un curs de instruire  pentru întreprinderile mici și mijlocii din republică în domeniul promovării inovațiilor. Trainingul a avut loc în cadrul proiectului “Dezvoltarea inovatoare a afacerilor pentru creștere economică locală sustenabilă”, implementat de PNUD în parteneriat cu Ministerul Economiei și cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Orange.

Sesiunile tematice au fost moderate atât de experți, cât şi de oameni de afaceri, astfel participanții au avut posibilitatea să preia bune practici în procesul de promovare a inovațiilor în sectorul ÎMM, de dezvoltare a strategiilor de business pentru inovații, precum şi a fondurilor pentru promovarea inovațiilor în ÎMM.

Apreciind importanța evenimentului și în scopul informării reprezentanților ÎMM despre rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea economică a întreprinderii, precum și dezvoltării abilităților managerilor ÎMM cu privire la gestionarea eficientă a drepturilor de PI deținute în vederea sporirii competitivității produselor și serviciilor, promovate atît pe piața autohtonă, cît și cea externă, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a participat la eveniment și a diseminat participanților câte un set de materiale informative privind rolul PI pentru dezvoltarea  economică a întrerpinderilor.

De asemenea, în conformitate cu programul cursului de instruire, dl Iurie Badîr, șeful Direcției  economie și  finanțe AGEPI a ținut o prelegere privind managementul proprietății intelectuale la întreprindere, oferind participanților consultații și răspunsuri la diverse întrebări în domeniul protecției și valorificării obiectelor de PI.

 La 26 iunie curent a fost lansată oficial platforma www.inobiz.md – portal unic care oferă știri actuale, consultanță, posibilități de instruiri şi finanţare oamenilor de afaceri care doresc să aplice inovaţii.

Sursa oficială http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2015/06/26/-ntreprinderile-mici-i-mijlocii-nva-i-pot-s-fie-mai-inovatoare/