2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenţia organizaţiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova!

01.12.2015

Reieşind din prevederile Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013 (Monitorul Oficial nr.216-220 din 04.10.2013), pentru gestionarea drepturilor ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiunea colectivă (OGC) din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod, au fost avizate OGC-urile conform pct.2, astfel încît perioada de gestiune a drepturilor indicate să fie de un an pentru fiecare organizaţie.

În scopul asigurării administrării drepturilor respective, începînd cu 01.01.2016, AGEPI iniţiază procedura de desemnare a organizaţiei care urmează să gestioneze categoria de drepturi conform pct.2-3 al Deciziei nr.3/1566. Comisia de avizare a OGC-urilor din cadrul AGEPI urmează să se întrunească pentru a decide care dintre organizaţii dispune de capacitate pentru gestiunea drepturilor menţionate anterior.

Întru asigurarea principiilor transparenţei decizionale, organizaţiile au posibilitatea ca pînă la 14 decembrie 2015 să prezinte orice informaţii suplimentare care ar dovedi corespunderea la criteriile ce urmează a fi luate în consideraţie de către comisie: capacitatea de gestiune, mecanismele de acumulare, distribuire şi achitare a remuneraţiei, reprezentativitate şi transparenţă.

AtaşamentMărime
PDF icon OGC.pdf170.67 KB