„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri