„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului – 2018